Daarbij verliezen de fondsbeheeders echter de risico's en de economische ontwikkelingen niet uit het oog. De overvloed aan liquiditeiten kan deze twee parameters immers alleen maar op korte termijn compenseren.

Wat risicoperceptie betreft, is de ECB er met haar ingreep in geslaagd de vrees voor een "Lehman-moment" in Europa weg

te nemen.

De herfinancieringsbehoeften van de banken zijn tot 2014 grotendeels gedekt, maar er zijn nog andere grote risico's

die volgens Carmignac niet verdwenen zijn.

Ten eerste is het uitvoeringsrisico van het tweede Griekse reddingsplan zeker niet te verwaarlozen.

Voorts hebben de in de banksector gepompte economie gevonden: de terugval van de kredietverstrekking aan particulieren en bedrijven in de eurozone vergroot het risico van een recessie, waardoor de haalbaarheid van de voor de afbouw van de staatsschulden vastgestelde tijdschema's maand na maand afneemt (zoals het geval is in Spanje, dat voor 2012 al over een nieuwe tekortdoelstelling moet onderhandelen).

Daarbij verliezen de fondsbeheeders echter de risico's en de economische ontwikkelingen niet uit het oog. De overvloed aan liquiditeiten kan deze twee parameters immers alleen maar op korte termijn compenseren. Wat risicoperceptie betreft, is de ECB er met haar ingreep in geslaagd de vrees voor een "Lehman-moment" in Europa weg te nemen. De herfinancieringsbehoeften van de banken zijn tot 2014 grotendeels gedekt, maar er zijn nog andere grote risico's die volgens Carmignac niet verdwenen zijn. Ten eerste is het uitvoeringsrisico van het tweede Griekse reddingsplan zeker niet te verwaarlozen. Voorts hebben de in de banksector gepompte economie gevonden: de terugval van de kredietverstrekking aan particulieren en bedrijven in de eurozone vergroot het risico van een recessie, waardoor de haalbaarheid van de voor de afbouw van de staatsschulden vastgestelde tijdschema's maand na maand afneemt (zoals het geval is in Spanje, dat voor 2012 al over een nieuwe tekortdoelstelling moet onderhandelen).