De beleggers vrezen namelijk dat de Amerikaanse president nu op een fiscale klip zal stuiten, een klip die maar moeilijk opgelost kan raken.

Het belooft een verbeten strijd te worden tussen republikeinen en democraten om die klip te omzeilen. De afloop van die strijd is hoogst onzeker en de beleggers houden nu eenmaal niet van onzekerheid.

Canadese inflatie kan stijgen

Op grond van de 'top-down' macro-economische analyse en het 'bottom-up' inflatiemodel voor Canada geven de analisten van PIMCO de voorkeur aan 'real return'-obligaties boven obligaties met een nominaal rendement.

Om vast te stellen wat de invloed van het Amerikaanse en Europese monetaire beleid op de Canadese inflatie is, heeft

PIMCO zijn eigen inflatiemodellen voor dit land ontwikkeld.

De dynamiek van inflatie is complex en het model kijkt naar toekomstige inflatiescenario's op grond van inflatiebepalende factoren in de economie.

Het Canadese inflatiemodel wijst volgens Ed Devlin van PIMCO op hogere inflatie in de komende jaren.

Besparingen resulteren in economische stagnatie in de eurozone

Het opvoeren van besparingen in de particuliere sector en bezuinigingen door de overheid resulteren volgens de analisten van Goldman Sachs in economische stagnatie in de eurozone, hetgeen op zich al weer het bereiken van het nagestreefde doel compliceert.

Vooralsnog groeit het verschil in economische ontwikkeling tussen de eurokern (Duitsland) en periferie, zolang structurele hervormingen in de periferie nog geen economische opbrengsten laten zien en de ECB transmissie naar de periferie nog als problematisch beschouwt.

De beleggers vrezen namelijk dat de Amerikaanse president nu op een fiscale klip zal stuiten, een klip die maar moeilijk opgelost kan raken. Het belooft een verbeten strijd te worden tussen republikeinen en democraten om die klip te omzeilen. De afloop van die strijd is hoogst onzeker en de beleggers houden nu eenmaal niet van onzekerheid.Canadese inflatie kan stijgen Op grond van de 'top-down' macro-economische analyse en het 'bottom-up' inflatiemodel voor Canada geven de analisten van PIMCO de voorkeur aan 'real return'-obligaties boven obligaties met een nominaal rendement. Om vast te stellen wat de invloed van het Amerikaanse en Europese monetaire beleid op de Canadese inflatie is, heeft PIMCO zijn eigen inflatiemodellen voor dit land ontwikkeld. De dynamiek van inflatie is complex en het model kijkt naar toekomstige inflatiescenario's op grond van inflatiebepalende factoren in de economie. Het Canadese inflatiemodel wijst volgens Ed Devlin van PIMCO op hogere inflatie in de komende jaren. Besparingen resulteren in economische stagnatie in de eurozone Het opvoeren van besparingen in de particuliere sector en bezuinigingen door de overheid resulteren volgens de analisten van Goldman Sachs in economische stagnatie in de eurozone, hetgeen op zich al weer het bereiken van het nagestreefde doel compliceert. Vooralsnog groeit het verschil in economische ontwikkeling tussen de eurokern (Duitsland) en periferie, zolang structurele hervormingen in de periferie nog geen economische opbrengsten laten zien en de ECB transmissie naar de periferie nog als problematisch beschouwt.