Mike Crofton, president en CEO bij de Philadelphia Trust Company, is van mening dat de vrees voor een bank run in andere Europese landen momenteel de ergste bedreiging vormt. Die kan er op eender welk moment in de toekomst komen, met alle gevolgen van dien.

Crofton vreest dat de eurozone uiteindelijk toch uiteen zal vallen, dit omdat ze simpelweg niet houdbaar is. Hij verwijst in dat verband naar de torenhoge werkloosheid in de Europese periferie, waar de bevolking inmiddels heeft begrepen dat de euro allesbehalve een zegen is gebleken.

Mike Crofton, president en CEO bij de Philadelphia Trust Company, is van mening dat de vrees voor een bank run in andere Europese landen momenteel de ergste bedreiging vormt. Die kan er op eender welk moment in de toekomst komen, met alle gevolgen van dien. Crofton vreest dat de eurozone uiteindelijk toch uiteen zal vallen, dit omdat ze simpelweg niet houdbaar is. Hij verwijst in dat verband naar de torenhoge werkloosheid in de Europese periferie, waar de bevolking inmiddels heeft begrepen dat de euro allesbehalve een zegen is gebleken.