Wat er zal gebeuren kan niemand met enige vorm van zekerheid voorspellen. Zelfs het Treasury Department kan niet voorzien hoeveel belastinginkomsten er na 17 oktober nog zullen binnenkomen. Die dag zal het schuldenplafond van 16.700 miljard dollar bereikt worden.

Anderzijds is het al even moeilijk om een exacte voorspelling te maken van de uitgaven, zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen die week een werkloosheidsuitkering zullen aanvragen. Het staat echter buiten kijf dat de Amerikaanse overheid relatief snel op droog zaad zal zitten.

Wat er zal gebeuren kan niemand met enige vorm van zekerheid voorspellen. Zelfs het Treasury Department kan niet voorzien hoeveel belastinginkomsten er na 17 oktober nog zullen binnenkomen. Die dag zal het schuldenplafond van 16.700 miljard dollar bereikt worden. Anderzijds is het al even moeilijk om een exacte voorspelling te maken van de uitgaven, zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen die week een werkloosheidsuitkering zullen aanvragen. Het staat echter buiten kijf dat de Amerikaanse overheid relatief snel op droog zaad zal zitten.