Anderzijds dreigt Duitsland zijn geduld met de Grieken stilaan te verliezen. Andreas Domb, een vooraanstaande functionaris van de Bundesbank, herhaalde gisteren dat Europa bereid is om Griekenland te steunen, maar dat Griekenland op de eerste plaats zichzelf moet helpen.

Befimmo vereenvoudigt bedrijfsstructuur

Befimmo CommVA, een vastgoedbevak genoteerd op NYSE Euronext Brussels, heeft met AG Real Estate een overeenkomst gesloten met betrekking tot:

De aankoop door Befimmo CommVA van Befimmo NV, Statutaire Zaakvoerder van Befimmo CommVA, van AG Real Estate voor 21 miljoen €.

De internalisering van alle property management activiteiten: overdracht van de property management activiteiten die momenteel door AG Real Estate Property Management worden uitgeoefend, naar Befimmo voor een vergoeding van 1 €.

Deze overeenkomst, die met AG Real Estate werd gesloten, is onderworpen aan de goedkeuring van de aanpassingen aan de Statuten van Befimmo CommVA door een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in december 2012 .

De omzetting van Befimmo CommVA in een Naamloze Vennootschap zal voorgesteld worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in december 20122.

Deze omzetting zal leiden tot de beëindiging van de jaarlijkse beheervergoeding met onbepaalde looptijd (beheervergoeding 2011: 1,6 miljoen € ).

Voornoemde verrichtingen zouden voor 2012 een positieve netto-impact op de EPRA earnings hebben van 0,07 € per aandeel en een eenmalige negatieve netto-impact van 1,09 € per aandeel op de intrinsieke waarde, en voor de volgende jaren een positieve jaarlijkse netto-impact op de EPRA earnings van 0,06 € per aandeel.

Befimmo bevestigt haar strategisch profiel dat volledig op de Belgische en de Luxemburgse kantoormarkt is toegespitst.

Befimmo besliste om haar dochteronderneming voor 100%, Fedimmo NV , de status van Vastgoedbevak te laten aanvragen.

Anderzijds dreigt Duitsland zijn geduld met de Grieken stilaan te verliezen. Andreas Domb, een vooraanstaande functionaris van de Bundesbank, herhaalde gisteren dat Europa bereid is om Griekenland te steunen, maar dat Griekenland op de eerste plaats zichzelf moet helpen.Befimmo vereenvoudigt bedrijfsstructuur Befimmo CommVA, een vastgoedbevak genoteerd op NYSE Euronext Brussels, heeft met AG Real Estate een overeenkomst gesloten met betrekking tot: De aankoop door Befimmo CommVA van Befimmo NV, Statutaire Zaakvoerder van Befimmo CommVA, van AG Real Estate voor 21 miljoen €. De internalisering van alle property management activiteiten: overdracht van de property management activiteiten die momenteel door AG Real Estate Property Management worden uitgeoefend, naar Befimmo voor een vergoeding van 1 €. Deze overeenkomst, die met AG Real Estate werd gesloten, is onderworpen aan de goedkeuring van de aanpassingen aan de Statuten van Befimmo CommVA door een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in december 2012 . De omzetting van Befimmo CommVA in een Naamloze Vennootschap zal voorgesteld worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in december 20122. Deze omzetting zal leiden tot de beëindiging van de jaarlijkse beheervergoeding met onbepaalde looptijd (beheervergoeding 2011: 1,6 miljoen € ). Voornoemde verrichtingen zouden voor 2012 een positieve netto-impact op de EPRA earnings hebben van 0,07 € per aandeel en een eenmalige negatieve netto-impact van 1,09 € per aandeel op de intrinsieke waarde, en voor de volgende jaren een positieve jaarlijkse netto-impact op de EPRA earnings van 0,06 € per aandeel. Befimmo bevestigt haar strategisch profiel dat volledig op de Belgische en de Luxemburgse kantoormarkt is toegespitst. Befimmo besliste om haar dochteronderneming voor 100%, Fedimmo NV , de status van Vastgoedbevak te laten aanvragen.