Het aanbod van olie uit de niet-OPEC landen nam in 2012 toe met 0,5 miljoen vaten per dag en in 2013 zou dit verder kunnen toenemen met 0,9 miljoen vaten per dag.

Deze groei komt hoofdzakelijk van de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Australië, terwijl er een afname te noteren valt in Noorwegen, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Aldus zou het belang van de OPEC-productie lichtjes verder teruglopen tot ongeveer 29,6 miljoen vaten per dag.

De commerciële voorraden in de landen van de OESO waren in november weliswaar afgenomen, maar zij lagen toch nog 16 miljoen vaten boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar.

Uitgedrukt in termen van dekking van de toekomstige vraag stonden zij op 58 dagen, wat nog steeds twee dagen meer is dan het gemiddelde over de laatste vijf jaren.

Het aanbod van olie uit de niet-OPEC landen nam in 2012 toe met 0,5 miljoen vaten per dag en in 2013 zou dit verder kunnen toenemen met 0,9 miljoen vaten per dag. Deze groei komt hoofdzakelijk van de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Australië, terwijl er een afname te noteren valt in Noorwegen, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Aldus zou het belang van de OPEC-productie lichtjes verder teruglopen tot ongeveer 29,6 miljoen vaten per dag. De commerciële voorraden in de landen van de OESO waren in november weliswaar afgenomen, maar zij lagen toch nog 16 miljoen vaten boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Uitgedrukt in termen van dekking van de toekomstige vraag stonden zij op 58 dagen, wat nog steeds twee dagen meer is dan het gemiddelde over de laatste vijf jaren.