Het wat grotere risico is volgens de economen van de bank bovendien acceptabel, omdat de faillissementsrisico's afnemen in het licht van de verbeterende economische omgeving.

Het wat grotere risico is volgens de economen van de bank bovendien acceptabel, omdat de faillissementsrisico's afnemen in het licht van de verbeterende economische omgeving.