Het goud kan de beweging van gisteren niet verder zetten, de goudprijs maakt per saldo min of meer pas op de plaats. In juni is de goudprijs met 6% gestegen, maar dat heeft de appetijt van de beleggers voor goud niet kunnen aanwakkeren. Die appetijt staat op een dieptepunt voor de afgelopen vierenhalve maand.

Gisteren kregen we plots opnieuw een opwaartse beweging bij het goud, maar het vervolg daar op is uitgebleven. De goudprijs flirt met de kaap van 1330 dollar, maar kan voorlopig geen duidelijke doorbraak boven dat niveau afdwingen. De goudprijs bevindt zich dicht in de buurt van een piek voor de afgelopen drie maanden.

Het goud kan de beweging van gisteren niet verder zetten, de goudprijs maakt per saldo min of meer pas op de plaats. In juni is de goudprijs met 6% gestegen, maar dat heeft de appetijt van de beleggers voor goud niet kunnen aanwakkeren. Die appetijt staat op een dieptepunt voor de afgelopen vierenhalve maand. Gisteren kregen we plots opnieuw een opwaartse beweging bij het goud, maar het vervolg daar op is uitgebleven. De goudprijs flirt met de kaap van 1330 dollar, maar kan voorlopig geen duidelijke doorbraak boven dat niveau afdwingen. De goudprijs bevindt zich dicht in de buurt van een piek voor de afgelopen drie maanden.