Door de algemene daling van de markten en de verwachte oplevering van een ruime nieuwbouwcapaciteit zijn de vooruitzichten in het Midsize segment onzeker, hoewel onze vloot momenteel in 2009 en 2010 voor respectievelijk 80 en 75% is ingedekt.

Voor het VLGC-segment blijven de marktvooruitzichten weinig belovend en dit vooral door het gebrek aan ladingen vooral in het Midden-Oosten, de slechte vooruitzichten op de industriële markten en de verwachte oplevering van een aantal nieuwbouwschepen. De eerste 3 LPG-schepen met druktanks uit een reeks van 10 nieuwbouwschepen zullen varen onder een één-jarig tijdsbevrachtingcontract.

Door de volledige bijdrage van de EXPLORER en de oplevering van de EXPRESS zal het resultaat van 2009 verhogen. De 3 op te leveren LNGRV's in 2009 en 2010 zullen onder langetermijncontracten met Excelerate Energy worden ingezet.

Begin april wordt de EXCEL terug ter beschikking gesteld. De inkomsten van het schip worden ondersteund door een achtergesteld krediet, doch indien er voor het schip geen tewerkstelling zou zijn, zal dit een weerslag hebben op het resultaat.

De OPTI-EX™ wordt midden 2009 opgeleverd. De onderhandelingen voor bevrachting zijn gaande. Het accommodatieplatform NUNCE zal vanaf het derde kwartaal operationeel zijn voor de kust van Angola.

Het accommodatieplatform KISSAMA wordt opgeknapt en zal opnieuw voor tewerkstelling beschikbaar zijn. Verschillende opties zijn ter discussie.

Door de algemene daling van de markten en de verwachte oplevering van een ruime nieuwbouwcapaciteit zijn de vooruitzichten in het Midsize segment onzeker, hoewel onze vloot momenteel in 2009 en 2010 voor respectievelijk 80 en 75% is ingedekt. Voor het VLGC-segment blijven de marktvooruitzichten weinig belovend en dit vooral door het gebrek aan ladingen vooral in het Midden-Oosten, de slechte vooruitzichten op de industriële markten en de verwachte oplevering van een aantal nieuwbouwschepen. De eerste 3 LPG-schepen met druktanks uit een reeks van 10 nieuwbouwschepen zullen varen onder een één-jarig tijdsbevrachtingcontract.Door de volledige bijdrage van de EXPLORER en de oplevering van de EXPRESS zal het resultaat van 2009 verhogen. De 3 op te leveren LNGRV's in 2009 en 2010 zullen onder langetermijncontracten met Excelerate Energy worden ingezet.Begin april wordt de EXCEL terug ter beschikking gesteld. De inkomsten van het schip worden ondersteund door een achtergesteld krediet, doch indien er voor het schip geen tewerkstelling zou zijn, zal dit een weerslag hebben op het resultaat.De OPTI-EX™ wordt midden 2009 opgeleverd. De onderhandelingen voor bevrachting zijn gaande. Het accommodatieplatform NUNCE zal vanaf het derde kwartaal operationeel zijn voor de kust van Angola. Het accommodatieplatform KISSAMA wordt opgeknapt en zal opnieuw voor tewerkstelling beschikbaar zijn. Verschillende opties zijn ter discussie.