Dat is de fondsbeheerder niet goed bekomen, want de portefeuillerotaties die zich traditioneel in deze periode voordoen, werkten in het voordeel van de landen en sectoren die het in 2010 minder goed deden.

Andere factoren die tot voorzichtigheid maanden, waren de sterke euro en de mogelijke weerslag van de stijging van de grondstoffenprijzen op industriële bedrijven.

De resultaten die de Scandinavische bedrijven al hebben bekendgemaakt, bevestigen volgens Carmignac de vrees voor druk op de marges in die sectoren.

Omdat de fondsen hun beheer baseren op langetermijnvisie en overtuigingen, handhaaft Carmignac een voorzichtige assetallocatie en geeft de fondsbeheerder er de voorkeur aan het risico te beheren in plaats van riskante kortetermijnbeleggingen te doen.

Dat is de fondsbeheerder niet goed bekomen, want de portefeuillerotaties die zich traditioneel in deze periode voordoen, werkten in het voordeel van de landen en sectoren die het in 2010 minder goed deden. Andere factoren die tot voorzichtigheid maanden, waren de sterke euro en de mogelijke weerslag van de stijging van de grondstoffenprijzen op industriële bedrijven. De resultaten die de Scandinavische bedrijven al hebben bekendgemaakt, bevestigen volgens Carmignac de vrees voor druk op de marges in die sectoren. Omdat de fondsen hun beheer baseren op langetermijnvisie en overtuigingen, handhaaft Carmignac een voorzichtige assetallocatie en geeft de fondsbeheerder er de voorkeur aan het risico te beheren in plaats van riskante kortetermijnbeleggingen te doen.