Alle economische factoren zullen de dalende trend voortzetten. Toch vindt Theodoor Gilissen Bankiers dat de vooruitzichten voor de aandelenmarkten zijn verbeterd, ondanks dat er in de westerse landen nog geen sprake is van economische groei.

De afgelopen maand laten een paar indicatoren een stabilisatie zien, zoals de ISM en IFO indicator, de lagere hypotheekrente in de VS en de Amerikaanse consumentenbestedingen.

In China verbeteren de vooruitzichten, terwijl de koperprijs, een vroege indicator van economische herstel, is gestegen. Daarnaast zijn centrale banken gestart met extra monetaire verruiming die de waarde van financiële titels ondersteunen en de rente doen dalen, heeft Geithner een redelijk aantrekkelijk reddingsplan voor de financiële sector gepresenteerd en zijn de verslaggevingseisen iets versoepeld.

Voorlopig zal er op jaarbasis volgens Theodoor Gilissen Bankiers weliswaar nog sprake zijn van winstdalingen, maar kunnen de niveaus in de volgende kwartalen al weer licht oplopen.

De waarderingen van aandelen zijn redelijk aantrekkelijk en de technische analyse geeft voor de meeste aandelenmarkten een koopsignaal. De hoge kasposities van fundmanagers kunnen de marktbeweging helpen, indien een deel hiervan in
de aandelenmarkt wordt belegd.

Ook een vrij succesvolle aandelenemissie van HSBC geeft aan dat beleggers weer meer risico durven nemen en natuurlijk ook dat de alternatieven voor aandelen steeds minder rendabel worden.

Toch mag men volgens Theodoor Gilissen Bankiers niet vergeten dat er nog steeds grote risico's voor de aandelenmarkten zijn. De recessie is diep en langdurig, de werkloosheid loopt fors op en de problemen voor de banken zijn voorlopig nog niet opgelost.

Het hele proces van deleveraging van banken, consumenten en beleggers is nog niet ten einde, hoewel de voortgang van het proces op sommige gebieden sneller verloopt dan gedacht.

Bovendien worden de schuldposities van overheden sterk verhoogd. Ook de Amerikaanse huizenprijzen zullen naar verwachting nog verder dalen bovenop de 30% die een gemiddeld huis sinds medio 2006 al aan waarde heeft ingeleverd.

Hierdoor zullen gedwongen huisuitzettingen toenemen en banken meer af moeten schrijven. Het aantal faillissementen van ondernemingen zal toenemen. Al met al: volgens Theodoor Gilissen Bankiers is er slecht reden voor een voorzichtig optimisme voor aandelen.

Alle economische factoren zullen de dalende trend voortzetten. Toch vindt Theodoor Gilissen Bankiers dat de vooruitzichten voor de aandelenmarkten zijn verbeterd, ondanks dat er in de westerse landen nog geen sprake is van economische groei.De afgelopen maand laten een paar indicatoren een stabilisatie zien, zoals de ISM en IFO indicator, de lagere hypotheekrente in de VS en de Amerikaanse consumentenbestedingen.In China verbeteren de vooruitzichten, terwijl de koperprijs, een vroege indicator van economische herstel, is gestegen. Daarnaast zijn centrale banken gestart met extra monetaire verruiming die de waarde van financiële titels ondersteunen en de rente doen dalen, heeft Geithner een redelijk aantrekkelijk reddingsplan voor de financiële sector gepresenteerd en zijn de verslaggevingseisen iets versoepeld. Voorlopig zal er op jaarbasis volgens Theodoor Gilissen Bankiers weliswaar nog sprake zijn van winstdalingen, maar kunnen de niveaus in de volgende kwartalen al weer licht oplopen. De waarderingen van aandelen zijn redelijk aantrekkelijk en de technische analyse geeft voor de meeste aandelenmarkten een koopsignaal. De hoge kasposities van fundmanagers kunnen de marktbeweging helpen, indien een deel hiervan in de aandelenmarkt wordt belegd. Ook een vrij succesvolle aandelenemissie van HSBC geeft aan dat beleggers weer meer risico durven nemen en natuurlijk ook dat de alternatieven voor aandelen steeds minder rendabel worden.Toch mag men volgens Theodoor Gilissen Bankiers niet vergeten dat er nog steeds grote risico's voor de aandelenmarkten zijn. De recessie is diep en langdurig, de werkloosheid loopt fors op en de problemen voor de banken zijn voorlopig nog niet opgelost. Het hele proces van deleveraging van banken, consumenten en beleggers is nog niet ten einde, hoewel de voortgang van het proces op sommige gebieden sneller verloopt dan gedacht. Bovendien worden de schuldposities van overheden sterk verhoogd. Ook de Amerikaanse huizenprijzen zullen naar verwachting nog verder dalen bovenop de 30% die een gemiddeld huis sinds medio 2006 al aan waarde heeft ingeleverd. Hierdoor zullen gedwongen huisuitzettingen toenemen en banken meer af moeten schrijven. Het aantal faillissementen van ondernemingen zal toenemen. Al met al: volgens Theodoor Gilissen Bankiers is er slecht reden voor een voorzichtig optimisme voor aandelen.