De toegang tot de kapitaalmarkten verliep volgens professor Stefan Duchateau als gevolg van de financiële crisis veel minder vlot, oorspronkelijk omwille van het opdrogen van de liquiditeit op de interbancaire markten, nadien door de groeiende focus op de budgettaire onevenwichten in de PIIGS-landen, met de gekende dramatische gevolgen.

Een oplopende reële effectieve wisselkoers duidt er volgens professor Stefan Duchateau op dat een bepaald land voortdurend duurder wordt in productie en vandaar een steeds toenemend probleem ondervindt op haar externe afzetmarkten en steeds meer geneigd zal zijn om haar interne markten te bevoorraden met elders geproduceerde, goedkopere producten.

Een belangrijke bijdrage tot deze ontaarding wordt geleverd door verspillingen op overheidsvlak. Deze situatie kreeg de kans gedurende jaren verder te ontaarden, gemaskeerd als ze was door de opgepepte economische groeicijfers. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De toegang tot de kapitaalmarkten verliep volgens professor Stefan Duchateau als gevolg van de financiële crisis veel minder vlot, oorspronkelijk omwille van het opdrogen van de liquiditeit op de interbancaire markten, nadien door de groeiende focus op de budgettaire onevenwichten in de PIIGS-landen, met de gekende dramatische gevolgen. Een oplopende reële effectieve wisselkoers duidt er volgens professor Stefan Duchateau op dat een bepaald land voortdurend duurder wordt in productie en vandaar een steeds toenemend probleem ondervindt op haar externe afzetmarkten en steeds meer geneigd zal zijn om haar interne markten te bevoorraden met elders geproduceerde, goedkopere producten. Een belangrijke bijdrage tot deze ontaarding wordt geleverd door verspillingen op overheidsvlak. Deze situatie kreeg de kans gedurende jaren verder te ontaarden, gemaskeerd als ze was door de opgepepte economische groeicijfers. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.