Hieruit blijkt dat de Bieders en de met de Bieders verbonden personen (met inbegrip van Veerle Baert Moortgat en Duvel Moortgat) ingevolge het Bod 95,54% van de aandelen in Duvel Moortgat bezitten.

De voorwaarden van het Bod zijn vervuld en dit is nu onvoorwaardelijk. Gelet op het voorgaande zullen de Bieders overgaan tot de heropening van het Bod krachtens artikel 35, 1° van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen.

De aanvaardingsperiode van de heropening van het Bod zal lopen van 23 januari 2013 tot en met 12 februari 2013 16h00 CET.

Hieruit blijkt dat de Bieders en de met de Bieders verbonden personen (met inbegrip van Veerle Baert Moortgat en Duvel Moortgat) ingevolge het Bod 95,54% van de aandelen in Duvel Moortgat bezitten. De voorwaarden van het Bod zijn vervuld en dit is nu onvoorwaardelijk. Gelet op het voorgaande zullen de Bieders overgaan tot de heropening van het Bod krachtens artikel 35, 1° van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. De aanvaardingsperiode van de heropening van het Bod zal lopen van 23 januari 2013 tot en met 12 februari 2013 16h00 CET.