In de eurozone blijft de inflatie daarentegen hardnekkig laag, in een omgeving van onevenwichtig economisch herstel waar pessimisme de prijzen in de markt beïnvloedt.

Enkele hoofdpunten uit het rapport:

VS: Men is het erover eens dat de inflatie in de VS zijn dieptepunt gehad heeft. Het is nu van belang de arbeidsmarkt in de gaten te houden; de loonontwikkeling is veruit de beste indicator voor het stijgen van de consumentenprijsindex. De Amerikaanse werkloosheid heeft een niveau bereikt waarop hogere looneisen ingewilligd zullen worden, wat zich zal uiten in hogere consumentenprijzen. Zolang de looninflatie echter niet op gang komt, of niet boven de inflatie uitkomt, zal de Fed de markt blijven ondersteunen.

Eurozone: De Europese consumentenprijsinflatie was laag en Fidelity heeft de vooruitzichten voor het eind van dit jaar naar beneden bijgesteld, al voorziet men geen deflatie. Fidelity voorspelt in december 2014 een inflatie van 0,6% ten opzichte van een jaar eerder. Daarna verwachten de economen van de fondsbeheerder dat de inflatie geleidelijk zal stijgen tot 1% in het tweede kwartaal van 2015. Deze cijfers zijn nog ver verwijderd van de 2% die de ECB nastreeft. Zolang de Europese inflatie teleurstelt of hardnekkig laag blijft, zal de focus van de ECB gericht blijven op het vermijden van deflatie.

VK: De voorspelling voor Groot-Brittannië is dat inflatie aan het eind van dit jaar 1,8% hoger zal zijn dan aan het eind van 2013. Omdat dat niveau dicht bij het streefcijfer van de Bank of Engeland ligt, neemt de kans op een rentestijging toe.Fidelity denkt dat de Bank of England als eerste centrale bank de rente zal verhogen, wellicht al in het eerste kwartaal van 2015.

In de eurozone blijft de inflatie daarentegen hardnekkig laag, in een omgeving van onevenwichtig economisch herstel waar pessimisme de prijzen in de markt beïnvloedt. Enkele hoofdpunten uit het rapport: VS: Men is het erover eens dat de inflatie in de VS zijn dieptepunt gehad heeft. Het is nu van belang de arbeidsmarkt in de gaten te houden; de loonontwikkeling is veruit de beste indicator voor het stijgen van de consumentenprijsindex. De Amerikaanse werkloosheid heeft een niveau bereikt waarop hogere looneisen ingewilligd zullen worden, wat zich zal uiten in hogere consumentenprijzen. Zolang de looninflatie echter niet op gang komt, of niet boven de inflatie uitkomt, zal de Fed de markt blijven ondersteunen. Eurozone: De Europese consumentenprijsinflatie was laag en Fidelity heeft de vooruitzichten voor het eind van dit jaar naar beneden bijgesteld, al voorziet men geen deflatie. Fidelity voorspelt in december 2014 een inflatie van 0,6% ten opzichte van een jaar eerder. Daarna verwachten de economen van de fondsbeheerder dat de inflatie geleidelijk zal stijgen tot 1% in het tweede kwartaal van 2015. Deze cijfers zijn nog ver verwijderd van de 2% die de ECB nastreeft. Zolang de Europese inflatie teleurstelt of hardnekkig laag blijft, zal de focus van de ECB gericht blijven op het vermijden van deflatie. VK: De voorspelling voor Groot-Brittannië is dat inflatie aan het eind van dit jaar 1,8% hoger zal zijn dan aan het eind van 2013. Omdat dat niveau dicht bij het streefcijfer van de Bank of Engeland ligt, neemt de kans op een rentestijging toe.Fidelity denkt dat de Bank of England als eerste centrale bank de rente zal verhogen, wellicht al in het eerste kwartaal van 2015.