Grofweg heeft een 10% hogere olieprijs een negatief effect op de economie van 0,2% en 0,3%-punt, te dragen gezien de ruime groei verwachtingen.

De Wereldbank waarschuwt dat de voedselprijzen voor meer armoede in de opkomende landen kan zorgen en daarmee de onrust verder kan aanwakkeren, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.

Grofweg heeft een 10% hogere olieprijs een negatief effect op de economie van 0,2% en 0,3%-punt, te dragen gezien de ruime groei verwachtingen. De Wereldbank waarschuwt dat de voedselprijzen voor meer armoede in de opkomende landen kan zorgen en daarmee de onrust verder kan aanwakkeren, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.