Rekening houdend met de grote fundamentele hinderpalen voor groei in de VS en Europa (hoge schuldenlastniveaus, erg complexe dynamiek van de overheidsschuld, vergrijzing van de bevolking) en het stevige endogene groeipotentieel in de opkomende landen (gunstige demografie, lage kredietpenetratie, beperkte externe en fiscale onevenwichten, veel ruimte voor infrastructuurinvesteringen), is de bank er sterk van overtuigd dat de grote groeiverschillen tussen de opkomende en de ontwikkelde landen op lange termijn kunnen aanhouden als dit jaar voorbij is.

Rekening houdend met de grote fundamentele hinderpalen voor groei in de VS en Europa (hoge schuldenlastniveaus, erg complexe dynamiek van de overheidsschuld, vergrijzing van de bevolking) en het stevige endogene groeipotentieel in de opkomende landen (gunstige demografie, lage kredietpenetratie, beperkte externe en fiscale onevenwichten, veel ruimte voor infrastructuurinvesteringen), is de bank er sterk van overtuigd dat de grote groeiverschillen tussen de opkomende en de ontwikkelde landen op lange termijn kunnen aanhouden als dit jaar voorbij is.