Op basis van de omzetevolutie en van de vooruitzichten voor de rest van het boekjaar verwacht de distributieketen dat het geconsolideerd nettoresultaat voor 2013/14 licht lager zal liggen dan dat van het vorige jaar.

Op basis van de omzetevolutie en van de vooruitzichten voor de rest van het boekjaar verwacht de distributieketen dat het geconsolideerd nettoresultaat voor 2013/14 licht lager zal liggen dan dat van het vorige jaar.