De bijdrage van Bocimar aan het resultaat van het derde kwartaal 2010 bedraagt 26,7 miljoen EUR (2009: 20,2 miljoen EUR).

Het resultaat van Bocimar voor het derde kwartaal houdt rekening met:

- een éénmalige vergoeding ten belope van 8,0 miljoen USD ontvangen naar aanleiding van de vroegtijdige stopzetting van de tijdsbevrachting van de CMB Italia (2005 - 76.620 dwt). Dit panamaxschip wordt in de loop van het vierde kwartaal teruggeleverd aan de Japanse eigenaar.

- een meerwaarde van ongeveer 4,0 miljoen USD gerealiseerd op de verkoop van de nieuwbouw handysize-eenheid Samjin 1014 (2010-33.500 dwt).

ASL Aviation draagt 2,0 miljoen EUR bij aan het geconsolideerd resultaat voor het derde kwartaal (2009: 2,1 miljoen EUR). De afwikkeling van de praktische stappen in het kader van de recent aangekondigde aankoop van Safair Lease Finance en Safair Operations verloopt zoals gepland.

ASL verwacht - nog steeds - deze aankoop in de loop van de maand november te kunnen finaliseren. De nieuwe activiteiten zullen vanaf het vierde kwartaal bijdragen aan de resultaten van de groep.

De bijdrage van de andere activiteiten voor het derde kwartaal bedroeg -28,1 miljoen EUR (2009: -7,9 miljoen EUR) en is bijna uitsluitend te wijten aan een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van 27,9 miljoen EUR op de USD-kaspositie van CMB NV, gewaardeerd aan de slotkoers van 30 september 2010 van 1,3648 USD/EUR.

Rekening houdend met de huidige USD-positie vertegenwoordigt een schommeling van 0,01 in de USD/EUR wisselkoers ongeveer 1,8 miljoen EUR.

Rekening houdend met de contractenportefeuilles van zowel Bocimar als ASL blijven de vooruitzichten voor het vierde kwartaal goed.

De bijdrage van Bocimar aan het resultaat van het derde kwartaal 2010 bedraagt 26,7 miljoen EUR (2009: 20,2 miljoen EUR). Het resultaat van Bocimar voor het derde kwartaal houdt rekening met: - een éénmalige vergoeding ten belope van 8,0 miljoen USD ontvangen naar aanleiding van de vroegtijdige stopzetting van de tijdsbevrachting van de CMB Italia (2005 - 76.620 dwt). Dit panamaxschip wordt in de loop van het vierde kwartaal teruggeleverd aan de Japanse eigenaar. - een meerwaarde van ongeveer 4,0 miljoen USD gerealiseerd op de verkoop van de nieuwbouw handysize-eenheid Samjin 1014 (2010-33.500 dwt). ASL Aviation draagt 2,0 miljoen EUR bij aan het geconsolideerd resultaat voor het derde kwartaal (2009: 2,1 miljoen EUR). De afwikkeling van de praktische stappen in het kader van de recent aangekondigde aankoop van Safair Lease Finance en Safair Operations verloopt zoals gepland. ASL verwacht - nog steeds - deze aankoop in de loop van de maand november te kunnen finaliseren. De nieuwe activiteiten zullen vanaf het vierde kwartaal bijdragen aan de resultaten van de groep. De bijdrage van de andere activiteiten voor het derde kwartaal bedroeg -28,1 miljoen EUR (2009: -7,9 miljoen EUR) en is bijna uitsluitend te wijten aan een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van 27,9 miljoen EUR op de USD-kaspositie van CMB NV, gewaardeerd aan de slotkoers van 30 september 2010 van 1,3648 USD/EUR. Rekening houdend met de huidige USD-positie vertegenwoordigt een schommeling van 0,01 in de USD/EUR wisselkoers ongeveer 1,8 miljoen EUR. Rekening houdend met de contractenportefeuilles van zowel Bocimar als ASL blijven de vooruitzichten voor het vierde kwartaal goed.