Na een sterk 2013 voor Dredging zal bij het uitblijven van vergelijkbare incidentele effecten, de operationele marge in 2014 lager zijn.

De verwachting bij Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van 2013.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van de activiteiten is het in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat.

Hierdoor is het bedrijf op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2014 af te geven.

Na een sterk 2013 voor Dredging zal bij het uitblijven van vergelijkbare incidentele effecten, de operationele marge in 2014 lager zijn. De verwachting bij Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van 2013. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van de activiteiten is het in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. Hierdoor is het bedrijf op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2014 af te geven.