De nettowinst zou echter met 3% zijn gedaald, waarbij vooral als gevolg van de grondstofprijzen de marges onder druk hebben gestaan. ING heeft de prognoses daarom naar beneden aangepast.

Rekening gehouden met een stijging van de omzet met 10% en van de EBITDA met 8% wordt een daling van de nettowinst met 3% verwacht. ING handhaaft een neutraal advies.

De nettowinst zou echter met 3% zijn gedaald, waarbij vooral als gevolg van de grondstofprijzen de marges onder druk hebben gestaan. ING heeft de prognoses daarom naar beneden aangepast. Rekening gehouden met een stijging van de omzet met 10% en van de EBITDA met 8% wordt een daling van de nettowinst met 3% verwacht. ING handhaaft een neutraal advies.