Het gisteren gedane voorstel om EFSF grote kredietlijnen te laten toestaan, stuitte bijvoorbeeld op heel wat weerstand. Frank Schaeffler, een advocaat die lid is van de partij van Angela Merkel, is van mening dat van die kredieten daadwerkelijk gebruikt zal gemaakt worden.

Op de eerste plaats is het de vraag hoe een fonds van dergelijke omvang kan gecreërd worden. Daarnaast is het allesbehalve duidelijk hoe op deze manier een schutskring rond Spanje en Italië kan worden gelegd.

Het gisteren gedane voorstel om EFSF grote kredietlijnen te laten toestaan, stuitte bijvoorbeeld op heel wat weerstand. Frank Schaeffler, een advocaat die lid is van de partij van Angela Merkel, is van mening dat van die kredieten daadwerkelijk gebruikt zal gemaakt worden. Op de eerste plaats is het de vraag hoe een fonds van dergelijke omvang kan gecreërd worden. Daarnaast is het allesbehalve duidelijk hoe op deze manier een schutskring rond Spanje en Italië kan worden gelegd.