Bovendien gaan niet alleen de prijzen van particuliere woningen in de VS omhoog, maar ook die van het goed gelegen vastgoed (het zogenaamde prime segment) in het Verenigd Koninkrijk en

Duitsland.

Wat betreft de schuldenmarkt gelooft ING IM dat deze steeds opener wordt en dat leners bereid zijn naar boven te bewegen op de risicocurve.

Voor real estate investment trusts betekent dit dat ze zichzelf kunnen herfinancieren tegen een lager tarief.

"De dividendopbrengsten van vastgoed bieden voor inkomstgevoelige beleggers een extra rendement, afgezet tegen de

rentes op zowel staats- als bedrijfsobligaties", stelt Patrick Moonen:

"Tegelijkertijd zijn de mondiale vastgoeddeelnemingen in institutionele portefeuilles nog altijd laag."

"Het voornaamste risico voor vastgoed zit in een krachtige, ongerechtvaardigde stijging van de obligatierentes. Voor dit gevaar hoeven we echter niet al te bevreesd te zijn. In de eerste plaats biedt vastgoed een aanvullend rendement, dat een buffer vormt tegen een stijging in de obligatierentes. Ten tweede zal het monetaire beleid van de mondiale centrale banken de opwaartse druk op obligatierentes de komende maanden beperkt houden."

"Ten derde zullen de betere macro-economische gegevens gaan

doorwerken op de stijging van de huurprijzen. Deze worden beïnvloed door inflatie omdat de huren vaak geïndexeerd zijn, door de leegstandspercentages die afnemen, door de economische groei die aantrekt en door de kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Het is moeilijk om hier een globaal oordeel over te geven. Vastgoed blijft uiteindelijk een plaatselijke handel met uiteenlopende niches, die elk hun eigen dynamiek hebben."

Bovendien gaan niet alleen de prijzen van particuliere woningen in de VS omhoog, maar ook die van het goed gelegen vastgoed (het zogenaamde prime segment) in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wat betreft de schuldenmarkt gelooft ING IM dat deze steeds opener wordt en dat leners bereid zijn naar boven te bewegen op de risicocurve. Voor real estate investment trusts betekent dit dat ze zichzelf kunnen herfinancieren tegen een lager tarief. "De dividendopbrengsten van vastgoed bieden voor inkomstgevoelige beleggers een extra rendement, afgezet tegen de rentes op zowel staats- als bedrijfsobligaties", stelt Patrick Moonen: "Tegelijkertijd zijn de mondiale vastgoeddeelnemingen in institutionele portefeuilles nog altijd laag." "Het voornaamste risico voor vastgoed zit in een krachtige, ongerechtvaardigde stijging van de obligatierentes. Voor dit gevaar hoeven we echter niet al te bevreesd te zijn. In de eerste plaats biedt vastgoed een aanvullend rendement, dat een buffer vormt tegen een stijging in de obligatierentes. Ten tweede zal het monetaire beleid van de mondiale centrale banken de opwaartse druk op obligatierentes de komende maanden beperkt houden." "Ten derde zullen de betere macro-economische gegevens gaan doorwerken op de stijging van de huurprijzen. Deze worden beïnvloed door inflatie omdat de huren vaak geïndexeerd zijn, door de leegstandspercentages die afnemen, door de economische groei die aantrekt en door de kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Het is moeilijk om hier een globaal oordeel over te geven. Vastgoed blijft uiteindelijk een plaatselijke handel met uiteenlopende niches, die elk hun eigen dynamiek hebben."