De gewone aandelen zijn door de aankopen van Porsche én de speculatie echter fors overgewaardeerd. De waardering van de weinig liquide preferente aandelen daarentegen schommelt
wel rond het sectorgemiddelde.

Een switch van de gewone aandelen (met stemrecht) naar de preferente (zonder stemrecht), lijkt daarom aangewezen.

De gewone aandelen zijn door de aankopen van Porsche én de speculatie echter fors overgewaardeerd. De waardering van de weinig liquide preferente aandelen daarentegen schommelt wel rond het sectorgemiddelde. Een switch van de gewone aandelen (met stemrecht) naar de preferente (zonder stemrecht), lijkt daarom aangewezen.