Binnen de ECB daarentegen is nog geen overeenstemming over de volgende stappen en bleef de renteverlaging beperkt tot 25 basispunten. Het depositotarief, dat banken ontvangen door geld bij de ECB te zetten, ligt al op 0,25% en dit is, afgaande op uitspraken van Trichet, de bodem.

In het officiële tarief is nog ruimte voor verdere verlaging, maar het betekent volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel dat de ECB dicht bij quantitative easing (QE) maatregelen komt om de kredietverlening verder te stimuleren.

QE houdt bijv. in het opkopen van obligaties of het verlengen van kredietperiode. En hier liggen praktische en politieke belemmeringen.

Door het hogere officiële rentetarief en het gebrek aan QE, blijven de korte en lange termijn renteniveaus in Europa hoger dan in andere regio's met hogere rentelasten als gevolg.

Bovendien is mede door de renteverschillen de euro opgelopen, waardoor de exporten van Europese concerns een extra tegenslag krijgen.

Op fiscaal gebied vormt Europa eveneens een uitzondering doordat de nadruk op begrotingstekorten blijft liggen en daarmee de stimuleringspakketten beperkt blijven.

Op de G20 werden op dit punt, zoals verwacht, geen toezeggingen gedaan. Door de monetaire en fiscale verschillen zal de Europese economie naar verwachting langzamer herstellen dan de Amerikaanse.

Op grond van een eerder economisch herstel blijft Theodoor Gilissen Bankiers voor Amerikaanse aandelen dan ook duidelijk positiever dan voor Europese.

Bovendien zijn de winsten van Amerikaanse ondernemingen al 7 kwartalen gedaald.

De economen van de bank verwachten dat de absolute resultaten van Amerikaanse ondernemingen exclusief financiële instellingen het dieptepunt in het afgelopen eerste kwartaal hebben bereikt.

Amerikaanse banken kunnen in het eerste kwartaal de verliezen van het vierde kwartaal ombuigen in winst, waarbij de sector geholpen wordt door nieuwe regelgeving voor de verslaggeving.

Donderdag besloot de FASB, de Amerikaanse regelgevende instantie, immers om niet meer te eisen dat de waardering van niet-liquide financiële producten tegen marktwaarde zal plaatsvinden.

Hierdoor zullen de afschrijvingen van banken beperkter worden en de winsten over het eerste kwartaal substantieel worden gesteund. Uiteraard moet de verwachte opbrengstwaarde in de toekomst wel hoger zijn dan de huidige marktwaarde om het vertrouwen van de belegger (blijvend) te kunnen behouden.

Ook het recente reddingsplan voor de Amerikaanse financiële sector zal snel meer duidelijkheid scheppen over de toekomst van deze sector.

Wat ook pleit in het voordeel van Amerikaanse aandelen is dat de trend in aandelentaxaties licht verbetert en het verwachte winstherstel volgend jaar krachtiger is. De waarderingen liggen op een redelijk niveau, zo luidt de conclusie van Theodoor Gilissen Bankiers.

Binnen de ECB daarentegen is nog geen overeenstemming over de volgende stappen en bleef de renteverlaging beperkt tot 25 basispunten. Het depositotarief, dat banken ontvangen door geld bij de ECB te zetten, ligt al op 0,25% en dit is, afgaande op uitspraken van Trichet, de bodem. In het officiële tarief is nog ruimte voor verdere verlaging, maar het betekent volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel dat de ECB dicht bij quantitative easing (QE) maatregelen komt om de kredietverlening verder te stimuleren. QE houdt bijv. in het opkopen van obligaties of het verlengen van kredietperiode. En hier liggen praktische en politieke belemmeringen. Door het hogere officiële rentetarief en het gebrek aan QE, blijven de korte en lange termijn renteniveaus in Europa hoger dan in andere regio's met hogere rentelasten als gevolg.Bovendien is mede door de renteverschillen de euro opgelopen, waardoor de exporten van Europese concerns een extra tegenslag krijgen.Op fiscaal gebied vormt Europa eveneens een uitzondering doordat de nadruk op begrotingstekorten blijft liggen en daarmee de stimuleringspakketten beperkt blijven. Op de G20 werden op dit punt, zoals verwacht, geen toezeggingen gedaan. Door de monetaire en fiscale verschillen zal de Europese economie naar verwachting langzamer herstellen dan de Amerikaanse. Op grond van een eerder economisch herstel blijft Theodoor Gilissen Bankiers voor Amerikaanse aandelen dan ook duidelijk positiever dan voor Europese. Bovendien zijn de winsten van Amerikaanse ondernemingen al 7 kwartalen gedaald. De economen van de bank verwachten dat de absolute resultaten van Amerikaanse ondernemingen exclusief financiële instellingen het dieptepunt in het afgelopen eerste kwartaal hebben bereikt. Amerikaanse banken kunnen in het eerste kwartaal de verliezen van het vierde kwartaal ombuigen in winst, waarbij de sector geholpen wordt door nieuwe regelgeving voor de verslaggeving. Donderdag besloot de FASB, de Amerikaanse regelgevende instantie, immers om niet meer te eisen dat de waardering van niet-liquide financiële producten tegen marktwaarde zal plaatsvinden. Hierdoor zullen de afschrijvingen van banken beperkter worden en de winsten over het eerste kwartaal substantieel worden gesteund. Uiteraard moet de verwachte opbrengstwaarde in de toekomst wel hoger zijn dan de huidige marktwaarde om het vertrouwen van de belegger (blijvend) te kunnen behouden. Ook het recente reddingsplan voor de Amerikaanse financiële sector zal snel meer duidelijkheid scheppen over de toekomst van deze sector. Wat ook pleit in het voordeel van Amerikaanse aandelen is dat de trend in aandelentaxaties licht verbetert en het verwachte winstherstel volgend jaar krachtiger is. De waarderingen liggen op een redelijk niveau, zo luidt de conclusie van Theodoor Gilissen Bankiers.