Dat was bepaald op een prijs van 1,25 eurocent in contanten per aandeel of tegen aandelen Punch, in een verhouding van één aandeel Punch per 550 aandelen Accentis.

Dat was bepaald op een prijs van 1,25 eurocent in contanten per aandeel of tegen aandelen Punch, in een verhouding van één aandeel Punch per 550 aandelen Accentis.