De stijging van de voedselprijzen gaat vooral de groeilanden pijn doen, want die betalen proportioneel meer voor hun voedsel dan de landen in de geïndustrialiseerde landen.

Helbling is bovendien van mening dat de prijzen voor landbouwproducten gedurende lange tijd hoog gaan blijven. Daardoor dreigt de koopkracht van de consumenten in een aantal landen aangetast te gaan worden.

Gevolg is dat de economische groei in die landen dreigt te gaan vertragen. Dat kan op zijn beurt gevolgen hebben voor de rest van de wereld, die voor hun economische groei deels afhankelijk zijn van de emerging markets.

De stijging van de voedselprijzen gaat vooral de groeilanden pijn doen, want die betalen proportioneel meer voor hun voedsel dan de landen in de geïndustrialiseerde landen. Helbling is bovendien van mening dat de prijzen voor landbouwproducten gedurende lange tijd hoog gaan blijven. Daardoor dreigt de koopkracht van de consumenten in een aantal landen aangetast te gaan worden. Gevolg is dat de economische groei in die landen dreigt te gaan vertragen. Dat kan op zijn beurt gevolgen hebben voor de rest van de wereld, die voor hun economische groei deels afhankelijk zijn van de emerging markets.