Tenslotte is Jim Rogers positiever over landbouwgrondstoffen: "Koopmomenten zullen zich eerst voordoen bij agrarische grondstoffen. Daarna de edelmetalen en tenslotte de overige grondstoffen.

Tenslotte is Jim Rogers positiever over landbouwgrondstoffen: "Koopmomenten zullen zich eerst voordoen bij agrarische grondstoffen. Daarna de edelmetalen en tenslotte de overige grondstoffen.