Volgens Barroso groeit bij de Europese lidstaten de overtuiging dat er een grote behoefte bestaat aan verdere integratie. Daar is echter niet iedereen het mee eens. Op de eerste plaats is de Britse Chancellor of the Exchequer George Osborne (de minister van Financiën) een tegenstander van het idee.

Sabine Lautenschläger zegt eveneens 'nein'

Osborne heeft een medestander gevonden bij Sabine Lautenschläger, VP van de Duitse Bundesbank, die eveneens niets voelt voor het voorstel van een bankenunie. Lautenschläger heeft als belangrijkste bezwaar dat de discipline in de eurozone verloren zou gaan.

Gezamenlijke verplichtingen voor de banken zouden onvermijdelijk er toe leiden dat de discipline op het vlak van het realiseren van begrotingsdoelstellingen zou verzwakken. Op termijn zou zo de weg geplaveid worden voor eurobonds, een idee waar Duitsland nog altijd niet voor te vinden is.

Volgens Barroso groeit bij de Europese lidstaten de overtuiging dat er een grote behoefte bestaat aan verdere integratie. Daar is echter niet iedereen het mee eens. Op de eerste plaats is de Britse Chancellor of the Exchequer George Osborne (de minister van Financiën) een tegenstander van het idee. Sabine Lautenschläger zegt eveneens 'nein' Osborne heeft een medestander gevonden bij Sabine Lautenschläger, VP van de Duitse Bundesbank, die eveneens niets voelt voor het voorstel van een bankenunie. Lautenschläger heeft als belangrijkste bezwaar dat de discipline in de eurozone verloren zou gaan. Gezamenlijke verplichtingen voor de banken zouden onvermijdelijk er toe leiden dat de discipline op het vlak van het realiseren van begrotingsdoelstellingen zou verzwakken. Op termijn zou zo de weg geplaveid worden voor eurobonds, een idee waar Duitsland nog altijd niet voor te vinden is.