"Ook al verwachten we niet dat de rente op de korte termijn zal worden verhoogd, de resultaten van onze mondiale RiskMonitor tonen aan dat beleggers wereldwijd de risico's van soepel monetair beleid zien, met name het mogelijke schadelijke effect van een krapper monetair beleid op hun portefeuilles," zegt James Dilworth, CEO of Allianz Global Investors Europe.

Beleggers erkennen dat het soepele monetaire beleid aan twee kanten snijdt. 59% van de respondenten gelooft dat de acties van centrale banken op korte termijn de economische groei hebben gestimuleerd, terwijl bijna evenveel respondenten bijeffecten zien als toename van inflatie (57%), toename van systeemrisico's (55%) en een verslechtering van de gezondheid van de spaargelden voor pensioenen (54%).

Meer dan tweederde van de beleggers (68%) gelooft dat het monetaire beleid in industrielanden de afgelopen vijf jaar de risico's van abnormale prijsverstoringen in de vastrentende markt heeft vergroot.

"Ook al verwachten we niet dat de rente op de korte termijn zal worden verhoogd, de resultaten van onze mondiale RiskMonitor tonen aan dat beleggers wereldwijd de risico's van soepel monetair beleid zien, met name het mogelijke schadelijke effect van een krapper monetair beleid op hun portefeuilles," zegt James Dilworth, CEO of Allianz Global Investors Europe. Beleggers erkennen dat het soepele monetaire beleid aan twee kanten snijdt. 59% van de respondenten gelooft dat de acties van centrale banken op korte termijn de economische groei hebben gestimuleerd, terwijl bijna evenveel respondenten bijeffecten zien als toename van inflatie (57%), toename van systeemrisico's (55%) en een verslechtering van de gezondheid van de spaargelden voor pensioenen (54%). Meer dan tweederde van de beleggers (68%) gelooft dat het monetaire beleid in industrielanden de afgelopen vijf jaar de risico's van abnormale prijsverstoringen in de vastrentende markt heeft vergroot.