Kostenbesparingen dienen volgens Theodoor Gilissen Bankiers doorgevoerd te worden zoals bijvoorbeeld consolidatie van het aantal postcentra evenals de (aan de overheid gevraagde) stop op maandagbestellingen. De uitstaande schuld steeg Eur 214 mln naar Eur 1.216 mln.

Daartegenover is de boekwaarde van het pakket TNT momenteel Eur 1.318 mln en op basis van de biedkoers ruim 10% hoger. Het pensioenfonds stond op een dekkingsratio van 102% eind september'12.

Het eigen vermogen voor aandeelhouders van het bedrijf stond op Eur 925 mln eind september. Bij invoering van de nieuwe accountingregels (IAS 19) per 1/1/'13 zal een actuarieel verlies van Eur 2.100 mln daarbij opgenomen moeten worden met een netto boekverlies van Eur 1.580 mln.

Hierbij spelen de toekomstige renteontwikkelingen een rol. Het verlies per aandeel bedroeg Eur 0,435 in het derde kwartaal en voor de negen maanden een winst van Eur 1,28, beide cijfers grotendeels beïnvloed door de waardeontwikkeling van het TNT aandelenpakket. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers blijft houden.

Kostenbesparingen dienen volgens Theodoor Gilissen Bankiers doorgevoerd te worden zoals bijvoorbeeld consolidatie van het aantal postcentra evenals de (aan de overheid gevraagde) stop op maandagbestellingen. De uitstaande schuld steeg Eur 214 mln naar Eur 1.216 mln. Daartegenover is de boekwaarde van het pakket TNT momenteel Eur 1.318 mln en op basis van de biedkoers ruim 10% hoger. Het pensioenfonds stond op een dekkingsratio van 102% eind september'12. Het eigen vermogen voor aandeelhouders van het bedrijf stond op Eur 925 mln eind september. Bij invoering van de nieuwe accountingregels (IAS 19) per 1/1/'13 zal een actuarieel verlies van Eur 2.100 mln daarbij opgenomen moeten worden met een netto boekverlies van Eur 1.580 mln. Hierbij spelen de toekomstige renteontwikkelingen een rol. Het verlies per aandeel bedroeg Eur 0,435 in het derde kwartaal en voor de negen maanden een winst van Eur 1,28, beide cijfers grotendeels beïnvloed door de waardeontwikkeling van het TNT aandelenpakket. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers blijft houden.