Aansluitend op het publieke pleidooi van Bruno Colmant (Euronext) om opnieuw fiscale voordelen aan beleggers te geven, heeft Etienne Cooreman (CD&V) _ de vader van het volkskapitalisme _ een moderne versie van zijn KB15 uit 1982 geschreven.

De voormalige CD&V-senator, inmiddels al 80 jaar jong, maakt zich sterk steun bij de diverse coalitiepartners (CD&V, CdH, Open Vld, MR en PS) te vinden. "In 1995 lag een gelijkaardig voorstel op tafel" legt Cooreman uit: "De senaatscommissie, inclusief de socialisten, had haar fiat gegeven. Maar de verkiezingen van dat jaar gooiden roet in het eten. Het idee stierf een stille dood. Vandaag is echter de tijd rijp voor een nieuwe aandelenwet."

Persoonlijk denkt de gewezen voorzitter van de beurs van Brussel aan een fiscale aftrek voor particulieren, die beleggen in converteerbare obligatieleningen van bedrijven. Cooreman: "In ruil voor de bevoorrechte aandelen met een bruto dividend van bij voorbeeld 8% mogen de betrokken ondernemingen dan 8% van het vers kapitaal in mindering van hun belastbare basis brengen, mits de nodige investeringen en/of afbouw van de schuld. Kapitaalverhogingen zijn immers hét middel bij uitstek om bedrijven de nodige zuurstof te geven. Op deze manier herstel je het vertrouwen in de economie en los je de kredietschaarste van de bedrijven op zonder dat de fiscus verlies lijdt. De interesten voor bedrijfskredieten _ vandaag vaak tegen 8% _ mogen toch al afgetrokken worden. Bovendien int de staat nog extra roerende voorheffing."

Het plan moet nog concrete vorm krijgen. Maar met Herman Van Rompuy (CD&V) als eerste minister geeft de initiatiefnemer van de eerste aandelenwet uit 1982 zijn voorstel een grote kans van slagen. Cooreman: "Het voormalige hoofd van Cepess (nvdr _ de studiedienst van de Vlaamse christendemocraten) lag namelijk mee aan de basis van KB 15. Samen met wijlen senator Rik Kuylen _ ex nationaal secretaris van het ACV _ en Jacques Rousseau _ ex-topman van Landbouwkrediet, ex-directeur-generaal van Financiën en ex-kabinetsmedewerker bij Willy De Clercq én Gaston Geens _ schreef hij de concrete wetteksten uit. Van Rompuy kent dus de voordelen van het systeem zeer goed. Om de werkgelegenheid in het land op peil te houden, zijn ook de socialisten bereid een duit in het zakje te doen."

Toch had de regering in 1982 één grote troef om KB 15 in te voeren. De toenmalige premier Wilfried Martens (CD&V) beschikte namelijk over bijzondere bevoegdheden om de klappen van de devaluatie op te vangen. Zo kon hij kort en krachtig handelen. Cooreman: "Vandaag hebben wij ook nood aan een snelle interventie om de economie terug op gang te trekken. In die zin sluit ik nieuwe volmachten niet uit. Ik zie trouwens niet in hoe je anders de nodige besparingen in de publieke sector kunt realiseren. Al decennia spreekt iedereen over een sanering van de overheidsuitgaven, maar niemand doet er wat aan."

Eric Pompen

Aansluitend op het publieke pleidooi van Bruno Colmant (Euronext) om opnieuw fiscale voordelen aan beleggers te geven, heeft Etienne Cooreman (CD&V) _ de vader van het volkskapitalisme _ een moderne versie van zijn KB15 uit 1982 geschreven.De voormalige CD&V-senator, inmiddels al 80 jaar jong, maakt zich sterk steun bij de diverse coalitiepartners (CD&V, CdH, Open Vld, MR en PS) te vinden. "In 1995 lag een gelijkaardig voorstel op tafel" legt Cooreman uit: "De senaatscommissie, inclusief de socialisten, had haar fiat gegeven. Maar de verkiezingen van dat jaar gooiden roet in het eten. Het idee stierf een stille dood. Vandaag is echter de tijd rijp voor een nieuwe aandelenwet."Persoonlijk denkt de gewezen voorzitter van de beurs van Brussel aan een fiscale aftrek voor particulieren, die beleggen in converteerbare obligatieleningen van bedrijven. Cooreman: "In ruil voor de bevoorrechte aandelen met een bruto dividend van bij voorbeeld 8% mogen de betrokken ondernemingen dan 8% van het vers kapitaal in mindering van hun belastbare basis brengen, mits de nodige investeringen en/of afbouw van de schuld. Kapitaalverhogingen zijn immers hét middel bij uitstek om bedrijven de nodige zuurstof te geven. Op deze manier herstel je het vertrouwen in de economie en los je de kredietschaarste van de bedrijven op zonder dat de fiscus verlies lijdt. De interesten voor bedrijfskredieten _ vandaag vaak tegen 8% _ mogen toch al afgetrokken worden. Bovendien int de staat nog extra roerende voorheffing."Het plan moet nog concrete vorm krijgen. Maar met Herman Van Rompuy (CD&V) als eerste minister geeft de initiatiefnemer van de eerste aandelenwet uit 1982 zijn voorstel een grote kans van slagen. Cooreman: "Het voormalige hoofd van Cepess (nvdr _ de studiedienst van de Vlaamse christendemocraten) lag namelijk mee aan de basis van KB 15. Samen met wijlen senator Rik Kuylen _ ex nationaal secretaris van het ACV _ en Jacques Rousseau _ ex-topman van Landbouwkrediet, ex-directeur-generaal van Financiën en ex-kabinetsmedewerker bij Willy De Clercq én Gaston Geens _ schreef hij de concrete wetteksten uit. Van Rompuy kent dus de voordelen van het systeem zeer goed. Om de werkgelegenheid in het land op peil te houden, zijn ook de socialisten bereid een duit in het zakje te doen."Toch had de regering in 1982 één grote troef om KB 15 in te voeren. De toenmalige premier Wilfried Martens (CD&V) beschikte namelijk over bijzondere bevoegdheden om de klappen van de devaluatie op te vangen. Zo kon hij kort en krachtig handelen. Cooreman: "Vandaag hebben wij ook nood aan een snelle interventie om de economie terug op gang te trekken. In die zin sluit ik nieuwe volmachten niet uit. Ik zie trouwens niet in hoe je anders de nodige besparingen in de publieke sector kunt realiseren. Al decennia spreekt iedereen over een sanering van de overheidsuitgaven, maar niemand doet er wat aan."Eric Pompen