Er lijkt echter een derde probleemsector in de maak te zijn, meer bepaald op de markt voor studentenleningen. Studenten worden nu gepusht om een lening op te nemen zoals kandidaat-kopers destijds werden gepusht om woonkredieten op te nemen.

De achterliggende idee is op zich niet zo slecht. De Amerikaanse regering is van mening dat een hogere opleiding veel mensen uit de werkloosheid kan houden. Daarom wordt het behalen van een universitair diploma aangemoedigd.

Veel studenten lenen echter te veel geld en slagen er vervolgens niet in om de aangegane leningen af te betalen. Het kind van de rekening dreigen opnieuw de banken te worden, die eens te meer probleemkredieten zullen moeten afschrijven.

Er lijkt echter een derde probleemsector in de maak te zijn, meer bepaald op de markt voor studentenleningen. Studenten worden nu gepusht om een lening op te nemen zoals kandidaat-kopers destijds werden gepusht om woonkredieten op te nemen. De achterliggende idee is op zich niet zo slecht. De Amerikaanse regering is van mening dat een hogere opleiding veel mensen uit de werkloosheid kan houden. Daarom wordt het behalen van een universitair diploma aangemoedigd. Veel studenten lenen echter te veel geld en slagen er vervolgens niet in om de aangegane leningen af te betalen. Het kind van de rekening dreigen opnieuw de banken te worden, die eens te meer probleemkredieten zullen moeten afschrijven.