De orders daalden afgelopen maand met 7,3% nadat juni een toename had laten zien van 3,9%. Dat was aanzienlijk meer dan de daling van 4% waarmee analisten rekening hielden.

De zwakte komt met name tot uiting in de afname van de orders voor voertuigen en die kunnen flink schommelen. Zonder transportmiddelen daalden de orders met maar 0,6% in juli.

Hiermee was sprake van de eerste daling in vier maanden, en blijft de trend zonder voertuigen positief.

De orders voor duurzame goederen exclusief transportmiddelen neigen ernaar om enkele maanden vooruit te lopen op de productie.

Daarvoor is bewijs te vinden in recente data zoals de PMI en ISM manufacturing index. Die laten een toename zien in productie en dat stemt overeen met onze opinie dat de binnenlandse vraag in de Verenigde Staten aansterkt.

De orders daalden afgelopen maand met 7,3% nadat juni een toename had laten zien van 3,9%. Dat was aanzienlijk meer dan de daling van 4% waarmee analisten rekening hielden. De zwakte komt met name tot uiting in de afname van de orders voor voertuigen en die kunnen flink schommelen. Zonder transportmiddelen daalden de orders met maar 0,6% in juli. Hiermee was sprake van de eerste daling in vier maanden, en blijft de trend zonder voertuigen positief. De orders voor duurzame goederen exclusief transportmiddelen neigen ernaar om enkele maanden vooruit te lopen op de productie. Daarvoor is bewijs te vinden in recente data zoals de PMI en ISM manufacturing index. Die laten een toename zien in productie en dat stemt overeen met onze opinie dat de binnenlandse vraag in de Verenigde Staten aansterkt.