De index schaduwt de prijzen van 55 voedingsbestanddelen. Oliehoudende zaden en zuivel werden duurder maar dit werd gecompenseerd door lagere prijzen voor granen en suiker.

De index schaduwt de prijzen van 55 voedingsbestanddelen. Oliehoudende zaden en zuivel werden duurder maar dit werd gecompenseerd door lagere prijzen voor granen en suiker.