Deze -ronduit historische- ontwikkeling was vooral geïnspireerd door een combinatie van zeer gedreprimeerde economische vooruitzichten en een extreem doorgedreven "flight-to-quality" gedrag, waarbij de kredietkwaliteit van iedere lidstaat ( en dus ook van de totale Eurozone ) op een aanzienlijk lager niveau wordt ingeschat dan deze van Duitsland.

De verantwoording voor een dergelijk hoge "flight-to-quality"-premie zal volgens Stefan Duchateau echter geleidelijk verzwakken wanneer blijkt dat de potentiële ingrepen van de ECB op de obligatiemarkten en de aangekondigde bankenunie voldoende stabiliteit kunnen brengen op de financiële markten.

Een rechtstreekse vertaling van deze evolutie is de verdere inkrimping van de "spreads " van diverse Eurolidstaten met Duitsland en een gevoelige stijging van de Duitse obligatierente.

Deze -ronduit historische- ontwikkeling was vooral geïnspireerd door een combinatie van zeer gedreprimeerde economische vooruitzichten en een extreem doorgedreven "flight-to-quality" gedrag, waarbij de kredietkwaliteit van iedere lidstaat ( en dus ook van de totale Eurozone ) op een aanzienlijk lager niveau wordt ingeschat dan deze van Duitsland. De verantwoording voor een dergelijk hoge "flight-to-quality"-premie zal volgens Stefan Duchateau echter geleidelijk verzwakken wanneer blijkt dat de potentiële ingrepen van de ECB op de obligatiemarkten en de aangekondigde bankenunie voldoende stabiliteit kunnen brengen op de financiële markten. Een rechtstreekse vertaling van deze evolutie is de verdere inkrimping van de "spreads " van diverse Eurolidstaten met Duitsland en een gevoelige stijging van de Duitse obligatierente.