De Vlaamse overheid gunt de raamovereenkomst voor "Exploitatiegebonden ICT-diensten 2015" aan de tijdelijke handelsvennootschap HB-plus, met als deelgenoten HP Belgium en Belgacom.

Voor het nieuwe contract werken HP en Belgacom samen onder de nieuwe naam HB-plus.

De raamovereenkomst gaat in op 10 april 2014, met een transitieperiode tot einde januari 2015.

Vanaf 1 februari 2015 worden alle diensten geleverd overeenkomstig de nieuwe afspraken.

Het contract heeft een looptijd van zeven jaar, en de totale waarde ligt tussen de 400 en 500 miljoen euro.