Vineer Bhansali (PIMCO): "Sinds de crisis van 2008 kenmerkt de wereld zich door het afwisselend mijden en omarmen van risicodragende effecten ('risk-on/risk-off environment'). Dit komt door de hoge frequentie waarin informatie beschikbaar is, technologische vooruitgang in de elektronische handel en de belangrijke rol die regeringen en regelgeving spelen. In januari 2012 vertoonde de S&P 500 tekenen van dalende correlaties. Het lijkt erop dat aandelen zich weer wat onafhankelijker beginnen te gedragen en andere beleggingscategorieën er niet mee in de pas lopen. Beleggers kunnen er baat bij hebben als zij veel aandacht hebben voor beleidsmakers, relatieve waarde, het hedgen van negatieve staartrisico's en diversificatie."

Vineer Bhansali (PIMCO): "Sinds de crisis van 2008 kenmerkt de wereld zich door het afwisselend mijden en omarmen van risicodragende effecten ('risk-on/risk-off environment'). Dit komt door de hoge frequentie waarin informatie beschikbaar is, technologische vooruitgang in de elektronische handel en de belangrijke rol die regeringen en regelgeving spelen. In januari 2012 vertoonde de S&P 500 tekenen van dalende correlaties. Het lijkt erop dat aandelen zich weer wat onafhankelijker beginnen te gedragen en andere beleggingscategorieën er niet mee in de pas lopen. Beleggers kunnen er baat bij hebben als zij veel aandacht hebben voor beleidsmakers, relatieve waarde, het hedgen van negatieve staartrisico's en diversificatie."