Vincent Juvyns (ING): "De financiële stabiliteit is volgens het IMF inderdaad iets afgenomen. Die afname is niet dramatisch, maar is anderzijds wel degelijk een feit. We zagen vorige en deze week trouwens dat die stabiliteit op de valutamarkten nog steeds enigszins te wensen overlaat."

Economisch is er eveneens een verzwakking merkbaar en hier dient een mentaliteitswijziging plaats te vinden. Juvyns: "Het probleem van de werkloosheid kan alleen worden aangepast worden wanneer de focus komt te liggen op de sectoren van de toekomst. Ik verwijs daarbij naar de jaren 90, toen de technologie aan de basis van een sterke groei lag. Veel industriële jobs zijn naar lageloonlanden verdwenen, zodat de dienstensector aan belang wint. Binnen die dienstensector kan een belangrijke rol voor het onderwijs zijn weggelegd. De westerse landen - inclusief de Verenigde Staten en België - moeten met andere woorden meer aandacht aan het onderwijs gaan besteden."

Vincent Juvyns (ING): "De financiële stabiliteit is volgens het IMF inderdaad iets afgenomen. Die afname is niet dramatisch, maar is anderzijds wel degelijk een feit. We zagen vorige en deze week trouwens dat die stabiliteit op de valutamarkten nog steeds enigszins te wensen overlaat." Economisch is er eveneens een verzwakking merkbaar en hier dient een mentaliteitswijziging plaats te vinden. Juvyns: "Het probleem van de werkloosheid kan alleen worden aangepast worden wanneer de focus komt te liggen op de sectoren van de toekomst. Ik verwijs daarbij naar de jaren 90, toen de technologie aan de basis van een sterke groei lag. Veel industriële jobs zijn naar lageloonlanden verdwenen, zodat de dienstensector aan belang wint. Binnen die dienstensector kan een belangrijke rol voor het onderwijs zijn weggelegd. De westerse landen - inclusief de Verenigde Staten en België - moeten met andere woorden meer aandacht aan het onderwijs gaan besteden."