Het was zonder meer interessant om deel te nemen aan deze operatie en dat is eigenlijk wel een verrassing. We moeten maar enkele jaren teruggaan in de tijd en dan zou een dergelijke schuldenherschikking waarschijnlijk de financiële markten op stelten hebben gezet.

Vincent Juvyns (ING): "De markten hebben zich aan de nieuwe realiteit aangepast en dat was wel nodig ook. Pakweg twee jaar geleden zou de aankondiging van zo'n schuldenherschikking een heus bloedbad op de financiële markten ontketend hebben. De deelnemers aan de omruiling kregen drie zaken: een nieuwe langlopende Griekse obligatie met lange looptijd en lage coupon, een kortlopende Griekse obligatie en een warrant waarmee kan worden ingespeeld op een herstel van het Griekse BBP. Deze warrants zijn bijna niets waard, we verwachten dan ook dat de meeste beleggers ze meteen gaan verkopen."

Het was zonder meer interessant om deel te nemen aan deze operatie en dat is eigenlijk wel een verrassing. We moeten maar enkele jaren teruggaan in de tijd en dan zou een dergelijke schuldenherschikking waarschijnlijk de financiële markten op stelten hebben gezet. Vincent Juvyns (ING): "De markten hebben zich aan de nieuwe realiteit aangepast en dat was wel nodig ook. Pakweg twee jaar geleden zou de aankondiging van zo'n schuldenherschikking een heus bloedbad op de financiële markten ontketend hebben. De deelnemers aan de omruiling kregen drie zaken: een nieuwe langlopende Griekse obligatie met lange looptijd en lage coupon, een kortlopende Griekse obligatie en een warrant waarmee kan worden ingespeeld op een herstel van het Griekse BBP. Deze warrants zijn bijna niets waard, we verwachten dan ook dat de meeste beleggers ze meteen gaan verkopen."