Vincent Juvyns (ING IM): "We moeten ons geen illusies maken, de inflatie is al wel degelijk aanwezig. Ik verwijs daarbij naar de stijgende voedselprijzen, die vooral in de regio Asia Pacific voor inflatiedruk verantwoordelijk zijn. Sommige beleggers kijken al met een half oog naar inflatiegelinkte obligaties."

De ECB dreigde al met een rentestijging, maar heeft waarschuwing inmiddels weer half moeten inslikken. Juvyns: "Op korte termijn verwachten we geen rentestijging, daar is de situatie nog steeds te onzeker voor. Op middellange termijn liggen de zaken echter anders, ook al omdat de Duitse economie het zo goed doet. De ECB moet echter haar handen weer vrij kunnen maken van andere problemen, zodat ze zich opnieuw aan inflatiebestrijding kan wagen."

Vincent Juvyns (ING IM): "We moeten ons geen illusies maken, de inflatie is al wel degelijk aanwezig. Ik verwijs daarbij naar de stijgende voedselprijzen, die vooral in de regio Asia Pacific voor inflatiedruk verantwoordelijk zijn. Sommige beleggers kijken al met een half oog naar inflatiegelinkte obligaties." De ECB dreigde al met een rentestijging, maar heeft waarschuwing inmiddels weer half moeten inslikken. Juvyns: "Op korte termijn verwachten we geen rentestijging, daar is de situatie nog steeds te onzeker voor. Op middellange termijn liggen de zaken echter anders, ook al omdat de Duitse economie het zo goed doet. De ECB moet echter haar handen weer vrij kunnen maken van andere problemen, zodat ze zich opnieuw aan inflatiebestrijding kan wagen."