Vincent Juvyns (ING IM): "De discussie over de regelgeving gaat in de toekomst een centraal thema worden. Er is in Europa te weinig gedaan op het vlak van regelgeving en dat op alle vlakken. Gegeven het feit dat we nog met heel wat uitdagingen gaan geconfronteerd worden, mag en moet er dus nog extra regelgeving komen."

De vrees bestaat dat er alleen wordt ingegrepen wanneer er zich opnieuw een grote shock voordoet, zoals dat in het verleden steeds het geval was. Juvyns: "Ik hoop dat de problemen ditmaal wel tijdig aangepakt gaan worden. In het verleden heeft men iedereen maar laten betijen, onder andere wat het schenden van de criteria van het verdrag van Maastricht betreft. Wat moet er gebeuren? Concreet denk ik bijvoorbeeld aan het straffen van de landen die de afspraken schenden, aan de creatie van een geloofwaardig reddingsmechanisme enzovoort."

Vincent Juvyns (ING IM): "De discussie over de regelgeving gaat in de toekomst een centraal thema worden. Er is in Europa te weinig gedaan op het vlak van regelgeving en dat op alle vlakken. Gegeven het feit dat we nog met heel wat uitdagingen gaan geconfronteerd worden, mag en moet er dus nog extra regelgeving komen." De vrees bestaat dat er alleen wordt ingegrepen wanneer er zich opnieuw een grote shock voordoet, zoals dat in het verleden steeds het geval was. Juvyns: "Ik hoop dat de problemen ditmaal wel tijdig aangepakt gaan worden. In het verleden heeft men iedereen maar laten betijen, onder andere wat het schenden van de criteria van het verdrag van Maastricht betreft. Wat moet er gebeuren? Concreet denk ik bijvoorbeeld aan het straffen van de landen die de afspraken schenden, aan de creatie van een geloofwaardig reddingsmechanisme enzovoort."