Ageas heeft met de belangengroepen Deminor, Stichting FortisEffect, Sicaf en VEB een akkoord bereikt over een schikking van alle burgerlijke zaken over het Fortis-verleden. De holding voert nog gesprekken met andere partijen, onder wie de advocaat Laurent Arnauts, die de belangen van 1200 Fortis-beleggers behartigt.

1) Wie komt in aanmerking voor een schadevergoeding?

Alle gedupeerde Fortis-aandeelhouders komen in aanmerking voor een schikking. U moet wel het bezit van uw Fortis-aandelen "op eender welk moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel)" kunnen aantonen.

De aandeelhouders zullen afstand moeten doen van toekomstige rechten op compensatie. Dat betekent dat ze lopende procedures tegen Ageas moeten staken. Mogelijk zullen ze ook andere partijen, zoals de ex-bestuurders, achteraf niet meer kunnen aanspreken. De aansprakelijkheidsverzekering van de ex-bestuurders van Fortis betaalt namelijk ook haar deel (290 miljoen euro) bij deze schikking. Die betrokken verzekeraars hebben wellicht ook hun voorwaarden gesteld.

Ageas wil gebruikmaken van de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. De schikking is pas definitief als het Gerechtshof Amsterdam ze bindend verklaard voor alle begunstigden.

2) Hoeveel kunt u per aandeel krijgen?

Dat is nog lang niet duidelijk. Het totale maximumbedrag ligt vast op 1,2 miljard euro. Hoe meer aandeelhouders een schadevergoeding aanvaarden, hoe minder geld er per aandeel beschikbaar is. Het is ook nog niet duidelijk of grote aandeelhouders zoals Ping An ook betrokken zijn in deze schikking.

De Nederlandse beleggersfederatie VEB maakt in een persbericht gewag van een vergoeding van 10 tot 15 procent van de schade. Het is niet helemaal duidelijk op welke basis VEB die schatting maakt.

Er is sprake van verschillende categorieën van aandeelhouders. Niet iedereen krijgt evenveel. Wie zich aansloot bij een of andere procedure heeft bijvoorbeeld recht op meer schadeloosstelling dan wie tot nu toe aan de kant bleef staan. "De aandeelhouders die tijdig rechtsgedingen hebben aangespannen, kunnen aanspraak maken op meer dan zij die passief zijn gebleven en waarvan sommige vorderingen verjaard zijn", stelt Laurent Arnauts.

Een van de andere factoren die een rol spelen is hoeveel aandelen u had op het moment dat Fortis communiceerde over ten eerste zijn blootstelling aan Amerikaanse rommelkredieten (september/oktober 2007), ten tweede de toekomstige kredietwaardigheid na de integratie van ABN AMRO en ten derde de overeenkomst met de Benelux-overheden. In welke mate die evenementen een rol spelen in de uitbetaling van de schadevergoeding, deelt Ageas nu nog niet mee.

3) Hoelang duurt het nog?

Ageas zegt dat het nog zeker achttien maanden duurt vooraleer een schadevergoeding kan worden uitbetaald. Eerst zal de verzekeringsholding nog zo veel mogelijk partijen trachten te overtuigen zich aan te sluiten bij de schikking. Want het Amsterdamse gerechtshof zal onder meer onderzoeken of de claimorganisaties voldoende representatief zijn en of de vergoeding redelijk is vooraleer de schikking bindend verklaard wordt.

U hoeft zich ook niet te haasten om uw dossier voor te bereiden. Ageas zal te gepasten tijde meer details vrijgeven.

4) Waarom komt Ageas nu met een schikking?

"De schikking zorgt voor grotere zekerheid en transparantie", klinkt het. Ageas wil zich nu 100 procent kunnen focussen op de kernactiviteiten en de verwezenlijking van de strategische plannen.

De timing kan toevallig zijn, maar advocaat Geert Lenssens wijst erop dat de eerste fase van het strafonderzoek in België ten einde loopt. Binnenkort valt de beslissing of het strafonderzoek een tweede fase ingaat. Lenssens: "Als ik het goed begrijp, dan moet wie deelneemt aan deze schikking, verzaken aan schadevergoedingen van andere partijen. Dat zou kunnen betekenen dat ze zich geen burgerlijke partij meer kunnen stellen in de strafzaak."

Vorige maand kreeg de holding Patrinvest Alexandre Van Damme, van de Belgische brouwersfamilie achter AB InBev, nog ongelijk voor de Brusselse rechtbank van koophandel. Van Damme eiste 150 miljoen euro schadevergoeding van Ageas wegens onnauwkeurige informatie over de financiële gezondheid en de blootstelling aan Amerikaanse rommelkredieten in de aanloop naar de kapitaalverhoging in oktober 2007.

5) Wat moet u doen?

Voorlopig kunt u nog niets doen. Op de website forsettlement.com kunt u alle informatie vinden die nu beschikbaar is. Als u al aangesloten bent bij de ene of de andere procedure, dan kunt u met bijkomende vragen bij uw advocaat terecht. Als u nergens bij aangesloten bent, dan is het zaak deze website in de gaten te houden. Ageas zal de komende maanden meer details geven over welke stappen u moet ondernemen om een vordering in te dienen. Er zal een gespecialiseerde firma aangesteld worden voor de afhandeling van alle vorderingen.

Ageas heeft met de belangengroepen Deminor, Stichting FortisEffect, Sicaf en VEB een akkoord bereikt over een schikking van alle burgerlijke zaken over het Fortis-verleden. De holding voert nog gesprekken met andere partijen, onder wie de advocaat Laurent Arnauts, die de belangen van 1200 Fortis-beleggers behartigt.Alle gedupeerde Fortis-aandeelhouders komen in aanmerking voor een schikking. U moet wel het bezit van uw Fortis-aandelen "op eender welk moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel)" kunnen aantonen.De aandeelhouders zullen afstand moeten doen van toekomstige rechten op compensatie. Dat betekent dat ze lopende procedures tegen Ageas moeten staken. Mogelijk zullen ze ook andere partijen, zoals de ex-bestuurders, achteraf niet meer kunnen aanspreken. De aansprakelijkheidsverzekering van de ex-bestuurders van Fortis betaalt namelijk ook haar deel (290 miljoen euro) bij deze schikking. Die betrokken verzekeraars hebben wellicht ook hun voorwaarden gesteld.Ageas wil gebruikmaken van de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. De schikking is pas definitief als het Gerechtshof Amsterdam ze bindend verklaard voor alle begunstigden.Dat is nog lang niet duidelijk. Het totale maximumbedrag ligt vast op 1,2 miljard euro. Hoe meer aandeelhouders een schadevergoeding aanvaarden, hoe minder geld er per aandeel beschikbaar is. Het is ook nog niet duidelijk of grote aandeelhouders zoals Ping An ook betrokken zijn in deze schikking.De Nederlandse beleggersfederatie VEB maakt in een persbericht gewag van een vergoeding van 10 tot 15 procent van de schade. Het is niet helemaal duidelijk op welke basis VEB die schatting maakt. Er is sprake van verschillende categorieën van aandeelhouders. Niet iedereen krijgt evenveel. Wie zich aansloot bij een of andere procedure heeft bijvoorbeeld recht op meer schadeloosstelling dan wie tot nu toe aan de kant bleef staan. "De aandeelhouders die tijdig rechtsgedingen hebben aangespannen, kunnen aanspraak maken op meer dan zij die passief zijn gebleven en waarvan sommige vorderingen verjaard zijn", stelt Laurent Arnauts.Een van de andere factoren die een rol spelen is hoeveel aandelen u had op het moment dat Fortis communiceerde over ten eerste zijn blootstelling aan Amerikaanse rommelkredieten (september/oktober 2007), ten tweede de toekomstige kredietwaardigheid na de integratie van ABN AMRO en ten derde de overeenkomst met de Benelux-overheden. In welke mate die evenementen een rol spelen in de uitbetaling van de schadevergoeding, deelt Ageas nu nog niet mee.Ageas zegt dat het nog zeker achttien maanden duurt vooraleer een schadevergoeding kan worden uitbetaald. Eerst zal de verzekeringsholding nog zo veel mogelijk partijen trachten te overtuigen zich aan te sluiten bij de schikking. Want het Amsterdamse gerechtshof zal onder meer onderzoeken of de claimorganisaties voldoende representatief zijn en of de vergoeding redelijk is vooraleer de schikking bindend verklaard wordt.U hoeft zich ook niet te haasten om uw dossier voor te bereiden. Ageas zal te gepasten tijde meer details vrijgeven."De schikking zorgt voor grotere zekerheid en transparantie", klinkt het. Ageas wil zich nu 100 procent kunnen focussen op de kernactiviteiten en de verwezenlijking van de strategische plannen.De timing kan toevallig zijn, maar advocaat Geert Lenssens wijst erop dat de eerste fase van het strafonderzoek in België ten einde loopt. Binnenkort valt de beslissing of het strafonderzoek een tweede fase ingaat. Lenssens: "Als ik het goed begrijp, dan moet wie deelneemt aan deze schikking, verzaken aan schadevergoedingen van andere partijen. Dat zou kunnen betekenen dat ze zich geen burgerlijke partij meer kunnen stellen in de strafzaak."Vorige maand kreeg de holding Patrinvest Alexandre Van Damme, van de Belgische brouwersfamilie achter AB InBev, nog ongelijk voor de Brusselse rechtbank van koophandel. Van Damme eiste 150 miljoen euro schadevergoeding van Ageas wegens onnauwkeurige informatie over de financiële gezondheid en de blootstelling aan Amerikaanse rommelkredieten in de aanloop naar de kapitaalverhoging in oktober 2007.Voorlopig kunt u nog niets doen. Op de website forsettlement.com kunt u alle informatie vinden die nu beschikbaar is. Als u al aangesloten bent bij de ene of de andere procedure, dan kunt u met bijkomende vragen bij uw advocaat terecht. Als u nergens bij aangesloten bent, dan is het zaak deze website in de gaten te houden. Ageas zal de komende maanden meer details geven over welke stappen u moet ondernemen om een vordering in te dienen. Er zal een gespecialiseerde firma aangesteld worden voor de afhandeling van alle vorderingen.