De maatregel kan er toe bijdragen dat de goudprijs nog verder stijgt. De eerste reactie op de goudmarkt was in ieder geval positief. Bedoeling is om de prijzen voor goud in het land zelf te stabiliseren.

De goudprijs was in Vietnam als gevolg van speculatie gestegen tot boven de prijzen die op de wereldmarkt werden betaald. Daardoor werd de smokkel van goud een lucratieve bezigheid.

Om de smokkelaars het gras voor de voeten weg te vagen, krijgen bedrijven nu de toestemming om goud in 'redelijke' hoeveelheden en op 'bepaalde' tijdstippen aan te kopen.

Dow Jones Newswires is van mening dat de State Bank of Vietnam het besluit nam de dag nadat de prijs van het goud uitgedrukt in dong nogmaals een recordniveau bereikte. Op zich is dat geen nieuws, maar het record lag wel fors boven wat op dat moment op de goudmarkt werd betaald.

De maatregel kan er toe bijdragen dat de goudprijs nog verder stijgt. De eerste reactie op de goudmarkt was in ieder geval positief. Bedoeling is om de prijzen voor goud in het land zelf te stabiliseren. De goudprijs was in Vietnam als gevolg van speculatie gestegen tot boven de prijzen die op de wereldmarkt werden betaald. Daardoor werd de smokkel van goud een lucratieve bezigheid. Om de smokkelaars het gras voor de voeten weg te vagen, krijgen bedrijven nu de toestemming om goud in 'redelijke' hoeveelheden en op 'bepaalde' tijdstippen aan te kopen. Dow Jones Newswires is van mening dat de State Bank of Vietnam het besluit nam de dag nadat de prijs van het goud uitgedrukt in dong nogmaals een recordniveau bereikte. Op zich is dat geen nieuws, maar het record lag wel fors boven wat op dat moment op de goudmarkt werd betaald.