Die vier scenario's zijn een wereld met verschillende reservemunten (nu is dat de dollar alleen), een systeem gebaseerd op de IMF Special Drawing Rights, een terugkeer naar de goudstandaard en een totale instorting van het systeem.

Laatstgenoemd scenario is uiteraard het minst benijdenswaardig.

Dat Ricards niet bepaald door een roze bril naar de toekomst kijkt, blijkt uit het feit dat hij nog altijd sterk blijft pleiten voor een belegging in goud.

Volgens deze fondsbeheerder moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de fysieke en de papieren goudmarkt, de prijsval bij het goud heeft zich vooral afgespeeld op de papieren markt.

Die vier scenario's zijn een wereld met verschillende reservemunten (nu is dat de dollar alleen), een systeem gebaseerd op de IMF Special Drawing Rights, een terugkeer naar de goudstandaard en een totale instorting van het systeem. Laatstgenoemd scenario is uiteraard het minst benijdenswaardig. Dat Ricards niet bepaald door een roze bril naar de toekomst kijkt, blijkt uit het feit dat hij nog altijd sterk blijft pleiten voor een belegging in goud. Volgens deze fondsbeheerder moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de fysieke en de papieren goudmarkt, de prijsval bij het goud heeft zich vooral afgespeeld op de papieren markt.