Een gedreven analist zei ooit: "De bewegingen van geen enkele munt zijn doller dan die van de dollar." Dat citaat lijkt meer dan ooit waar, want veel beleggers kunnen geen touw meer vastknopen aan de capriolen van de USD. Nogal wat analisten mikten op een versteviging van de greenback, maar het omgekeerde bleek waar.

Oorzaken van de zwakte
Fundamenteel bekeken blijven nogal wat factoren op de Amerikaanse munt wegen, maar dat is niets nieuws. We zetten ze nogmaals op een rijtje: het grote overheidstekort, de massale ongedekte sociale verplichtingen, een arbeidsmarkt die de richting uitgaat van structureel lagere lonen en meer jobs in de dienstensector, een toegenomen afhankelijkheid van overheidstransfers en het vooruitzicht van hogere belastingen om de gezondheidszorg te spijzen. Een andere verklaring voor de huidige zwakte is merkwaardig genoeg te vinden in het herstel van de aandelenmarkten. Toen de problemen in de financiële sector het hoogst waren, opteerden veel beleggers voor de USD, die zijn traditionele status van vluchtmunt ten volle waarmaakte. Nu de paniek over zijn hoogtepunt is en de beleggers weer met de beide voeten op de grond staan, volgt de omgekeerde beweging en wordt de USD weer verlaten. De mindere prestatie van de Amerikaanse munt heeft voorts te maken met de toegenomen risicoappetijt van de beleggers, die risicovollere alternatieven opzoeken. De perceptie dat het ergste van de wereldwijde economische recessie achter de rug is, speelt eveneens in het nadeel van de greenback.

Steun voor de dollar Een aantal fundamentele factoren kunnen de USD de nodige ruggensteun bieden. Eerst en vooral de rente: de Amerikaanse rente lag geruime tijd onder de Europese, maar daar lijkt verandering in te komen. De rente op tienjarig overheidspapier in USD steeg tot 3,86%, terwijl de rente op vergelijkbare Duitse Bunds op 3,48% ligt. De Amerikaanse rente steeg de laatste weken bovendien sterker dan de Europese. En last but not least is de kans reëel dat de VS-economie sneller uit de recessie zal komen, een perspectief dat de USD kan ondersteunen. Slotsom is dat de negatieve factoren momenteel zwaarder wegen dan de positieve, maar dat kan uiteraard snel veranderen.

Etienne Langerwerf

Een gedreven analist zei ooit: "De bewegingen van geen enkele munt zijn doller dan die van de dollar." Dat citaat lijkt meer dan ooit waar, want veel beleggers kunnen geen touw meer vastknopen aan de capriolen van de USD. Nogal wat analisten mikten op een versteviging van de greenback, maar het omgekeerde bleek waar. Oorzaken van de zwakte Fundamenteel bekeken blijven nogal wat factoren op de Amerikaanse munt wegen, maar dat is niets nieuws. We zetten ze nogmaals op een rijtje: het grote overheidstekort, de massale ongedekte sociale verplichtingen, een arbeidsmarkt die de richting uitgaat van structureel lagere lonen en meer jobs in de dienstensector, een toegenomen afhankelijkheid van overheidstransfers en het vooruitzicht van hogere belastingen om de gezondheidszorg te spijzen. Een andere verklaring voor de huidige zwakte is merkwaardig genoeg te vinden in het herstel van de aandelenmarkten. Toen de problemen in de financiële sector het hoogst waren, opteerden veel beleggers voor de USD, die zijn traditionele status van vluchtmunt ten volle waarmaakte. Nu de paniek over zijn hoogtepunt is en de beleggers weer met de beide voeten op de grond staan, volgt de omgekeerde beweging en wordt de USD weer verlaten. De mindere prestatie van de Amerikaanse munt heeft voorts te maken met de toegenomen risicoappetijt van de beleggers, die risicovollere alternatieven opzoeken. De perceptie dat het ergste van de wereldwijde economische recessie achter de rug is, speelt eveneens in het nadeel van de greenback. Steun voor de dollar Een aantal fundamentele factoren kunnen de USD de nodige ruggensteun bieden. Eerst en vooral de rente: de Amerikaanse rente lag geruime tijd onder de Europese, maar daar lijkt verandering in te komen. De rente op tienjarig overheidspapier in USD steeg tot 3,86%, terwijl de rente op vergelijkbare Duitse Bunds op 3,48% ligt. De Amerikaanse rente steeg de laatste weken bovendien sterker dan de Europese. En last but not least is de kans reëel dat de VS-economie sneller uit de recessie zal komen, een perspectief dat de USD kan ondersteunen. Slotsom is dat de negatieve factoren momenteel zwaarder wegen dan de positieve, maar dat kan uiteraard snel veranderen.Etienne Langerwerf