Na de initiële schrikreactie naar aanleiding van de Russische tegenmaatregelen en troepenconcentratie, groeit volgens professor Stefan Duchateau de overtuiging dat Putin zich om interne politieke redenen verplicht ziet tot een dergelijke houding maar wellicht zeer verveeld zit met deze situatie en zich vandaar zal beperken tot de strikt noodzakelijke maatregelen.

Toch blijft hij deze evolutie met enige argwaan volgen. Een humanitaire ingreep in Donetsk lijkt vanuit Russisch perspectief immers even verantwoord als de ingreep van de VSA in Irak, maar de reactie hierop zal zeer sterk verschillend. Duchateau geeft momenteel de voorkeur aan een voorzichtig positieve interpretatie, hetgeen meteen ook betekent dat hij de recente terugval op de wereldbeurzen eerder als een aankoopaangelegenheid beschouwt. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Na de initiële schrikreactie naar aanleiding van de Russische tegenmaatregelen en troepenconcentratie, groeit volgens professor Stefan Duchateau de overtuiging dat Putin zich om interne politieke redenen verplicht ziet tot een dergelijke houding maar wellicht zeer verveeld zit met deze situatie en zich vandaar zal beperken tot de strikt noodzakelijke maatregelen. Toch blijft hij deze evolutie met enige argwaan volgen. Een humanitaire ingreep in Donetsk lijkt vanuit Russisch perspectief immers even verantwoord als de ingreep van de VSA in Irak, maar de reactie hierop zal zeer sterk verschillend. Duchateau geeft momenteel de voorkeur aan een voorzichtig positieve interpretatie, hetgeen meteen ook betekent dat hij de recente terugval op de wereldbeurzen eerder als een aankoopaangelegenheid beschouwt. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.