In zijn zoektocht naar beleggingsopportuniteiten komt hij opnieuw bij de sector van de verzekeraars terecht. Het blijft één van de sectoren waarvan het lot sterk door het reilen en zeilen van de financiële markten bepaald wordt.

Vooral de ontwikkelingen op de obligatiemarkt zijn zeer belangrijk voor de (her)verzekeraars.

Hun aandelenportefeuille is na de zware correctie van 2007-2009 sterk afgebouwd (nog slechts 4% van de beleggingsportefeuille van SCOR) t.v.v. obligaties.

De obligatieportefeuille (76%) bestaat nu grotendeels uit staats- (26%) en bedrijfsobligaties (30%).

Voor een (her)verzekeraar is de stijgende rente een tweesnijdend zwaard: enerzijds kan er belegd wordt aan hogere rentevoeten wat goed is om toekomstige verplichtingen na te komen. Anderzijds zet een rentestijging neerwaartse druk op de koersen van de obligaties in portefeuille.

In dit laatste geval is het aangewezen de gemiddelde looptijd ("duration") van de obligatieportefeuille zo laag mogelijk te houden (een korte looptijd impliceert dat men sneller kan herbeleggen aan hogere rentevoeten).

Het is in dat opzicht goed te lezen dat de gemiddelde looptijd van de SCOR-obligatieportefeuille 2,9 jaar bedraagt. Een zeer lage waarde en dit biedt een goeie bescherming tegen een verdere stijging van de wereldwijde 10-jaarsrentevoeten. Scor krijgt van Van Herck een koopadvies.

In zijn zoektocht naar beleggingsopportuniteiten komt hij opnieuw bij de sector van de verzekeraars terecht. Het blijft één van de sectoren waarvan het lot sterk door het reilen en zeilen van de financiële markten bepaald wordt. Vooral de ontwikkelingen op de obligatiemarkt zijn zeer belangrijk voor de (her)verzekeraars. Hun aandelenportefeuille is na de zware correctie van 2007-2009 sterk afgebouwd (nog slechts 4% van de beleggingsportefeuille van SCOR) t.v.v. obligaties. De obligatieportefeuille (76%) bestaat nu grotendeels uit staats- (26%) en bedrijfsobligaties (30%). Voor een (her)verzekeraar is de stijgende rente een tweesnijdend zwaard: enerzijds kan er belegd wordt aan hogere rentevoeten wat goed is om toekomstige verplichtingen na te komen. Anderzijds zet een rentestijging neerwaartse druk op de koersen van de obligaties in portefeuille. In dit laatste geval is het aangewezen de gemiddelde looptijd ("duration") van de obligatieportefeuille zo laag mogelijk te houden (een korte looptijd impliceert dat men sneller kan herbeleggen aan hogere rentevoeten). Het is in dat opzicht goed te lezen dat de gemiddelde looptijd van de SCOR-obligatieportefeuille 2,9 jaar bedraagt. Een zeer lage waarde en dit biedt een goeie bescherming tegen een verdere stijging van de wereldwijde 10-jaarsrentevoeten. Scor krijgt van Van Herck een koopadvies.