De subprimecrisis heeft zwaar gewogen op deze sector waarvan de inkomsten meestal direct worden belegd op de financiële markten.

De verzekeringsmaatschappijen zijn inderdaad de belangrijkste houders van staatsobligaties en werden daarom sterk beïnvloed door de onrust op de obligatiemarkten van de perifere Europese landen.

Even ter herinnering: toen de financiële markten onderuit gingen, daalde de waarde van de financiële activa van de verzekeraars en moesten boekhoudkundige waardeverminderingen in de resultatenrekening worden opgenomen.

En deze waardeverminderingen hadden uiteindelijk invloed op het operationele resultaat.

Echter, de resultaten die gepubliceerd werden voor 2012 tonen aan dat de rekeningen van de verzekeringsgroepen zich goed hebben hersteld.

Zoals aangegeven in onze analyse van de verzekeringssector van maart hebben bedrijven en consumenten een voorkeur om zich te herverzekeren in tijden van crisis: kredietverzekeringen voor bedrijven en werkloosheidsverzekeringen voor particulieren.

Bovendien is in tegenstelling tot de bankgroepen de strategische allocatie van de financiële activa van de verzekeraars meer defensief (risicovolle activa zijn beperkt en de beleggingen kennen een grotere geografische en sectorale spreiding). Aegon is volgens Arnaud Delaunay binnen de verzekeringssector het favoriete aandeel.

De subprimecrisis heeft zwaar gewogen op deze sector waarvan de inkomsten meestal direct worden belegd op de financiële markten. De verzekeringsmaatschappijen zijn inderdaad de belangrijkste houders van staatsobligaties en werden daarom sterk beïnvloed door de onrust op de obligatiemarkten van de perifere Europese landen. Even ter herinnering: toen de financiële markten onderuit gingen, daalde de waarde van de financiële activa van de verzekeraars en moesten boekhoudkundige waardeverminderingen in de resultatenrekening worden opgenomen. En deze waardeverminderingen hadden uiteindelijk invloed op het operationele resultaat. Echter, de resultaten die gepubliceerd werden voor 2012 tonen aan dat de rekeningen van de verzekeringsgroepen zich goed hebben hersteld. Zoals aangegeven in onze analyse van de verzekeringssector van maart hebben bedrijven en consumenten een voorkeur om zich te herverzekeren in tijden van crisis: kredietverzekeringen voor bedrijven en werkloosheidsverzekeringen voor particulieren. Bovendien is in tegenstelling tot de bankgroepen de strategische allocatie van de financiële activa van de verzekeraars meer defensief (risicovolle activa zijn beperkt en de beleggingen kennen een grotere geografische en sectorale spreiding). Aegon is volgens Arnaud Delaunay binnen de verzekeringssector het favoriete aandeel.