Dit blijkt uit de Insurance Asset Management CIO Survey van Goldman Sachs Asset Management, 'Seeking Return in an Adverse Environment', onder 152 van 's werelds grootste verzekeraars.

Lage rendementen bedreigen de portefeuille

De verzekeraars, met een totaal vermogen van bijna 4.000 miljard dollar, zeggen de voortdurende lage rendementen als de grootste bedreiging van hun portefeuille te zien.

Daarom zeggen ze hun traditioneel conservatieve asset allocatie het komende jaar te willen heroverwegen. Ook willen de verzekeraars investeren in betere systemen voor risicomanagement.

Verzekeraars en pensioenfondsen ondervinden in toenemende mate hinder van de lage rendementen die 'veilige' vastrentende beleggingen momenteel bieden. Ook aandelen worden door de institutionele beleggers niet langer als veilig ervaren.

Dit blijkt uit de Insurance Asset Management CIO Survey van Goldman Sachs Asset Management, 'Seeking Return in an Adverse Environment', onder 152 van 's werelds grootste verzekeraars. Lage rendementen bedreigen de portefeuille De verzekeraars, met een totaal vermogen van bijna 4.000 miljard dollar, zeggen de voortdurende lage rendementen als de grootste bedreiging van hun portefeuille te zien. Daarom zeggen ze hun traditioneel conservatieve asset allocatie het komende jaar te willen heroverwegen. Ook willen de verzekeraars investeren in betere systemen voor risicomanagement. Verzekeraars en pensioenfondsen ondervinden in toenemende mate hinder van de lage rendementen die 'veilige' vastrentende beleggingen momenteel bieden. Ook aandelen worden door de institutionele beleggers niet langer als veilig ervaren.