Te weinig toekomstgericht hervormen en te veel bezuinigen zijn helaas de verkeerde mix om optimisme terug te doen keren bij huishoudens, bedrijven en beleggers. Dit zorgt voor overmatig pessimisme en lage verwachtingen voor groei en rendementen die deels hun eigen waarheid creëren.

Als bedrijven niet geloven in een opleving van de vraag naar hun diensten en producten dan zullen ze geen mensen aannemen of investeren en daarmee dus de groeiperspectieven voor de economie laag houden.

Als beleggers niet vertrouwen in een herstel en bang zijn voor het uiteenvallen van het "systeem" dan zullen ze blijven beleggen in veilige havens en meer risicovolle beleggingen zoals aandelen en grondstoffen links laten liggen.

Hierdoor dalen rentes alleen maar verder en blijven rendementen op aandelen teleurstellen ondanks hoge winstgevendheid en sterke balansen in het bedrijfsleven.

Zolang deze dynamiek niet doorbroken wordt door meer groeigericht beleid van overheden die zich tegen de laagste kosten ooit (!) kunnen financieren op de kapitaalmarkt of door groeiverassingen in China of Amerika zullen we blijven leven in een wereld van lage verwachtingen en worstelen om de rendementen te halen op beleggingen die we de laatste decennia gewend zijn geweest.

Voor vastrentende waarden is dit volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen niet per se slecht nieuws, omdat deze lage verwachtingen er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat er meer dan genoeg spaargeld beschikbaar blijft dat zoekt naar "inkomen" in plaats van koerswinst. Hierdoor zal een stabiele onderstroom in de richting van de obligatiemarkten in stand blijven.

Te weinig toekomstgericht hervormen en te veel bezuinigen zijn helaas de verkeerde mix om optimisme terug te doen keren bij huishoudens, bedrijven en beleggers. Dit zorgt voor overmatig pessimisme en lage verwachtingen voor groei en rendementen die deels hun eigen waarheid creëren. Als bedrijven niet geloven in een opleving van de vraag naar hun diensten en producten dan zullen ze geen mensen aannemen of investeren en daarmee dus de groeiperspectieven voor de economie laag houden. Als beleggers niet vertrouwen in een herstel en bang zijn voor het uiteenvallen van het "systeem" dan zullen ze blijven beleggen in veilige havens en meer risicovolle beleggingen zoals aandelen en grondstoffen links laten liggen. Hierdoor dalen rentes alleen maar verder en blijven rendementen op aandelen teleurstellen ondanks hoge winstgevendheid en sterke balansen in het bedrijfsleven. Zolang deze dynamiek niet doorbroken wordt door meer groeigericht beleid van overheden die zich tegen de laagste kosten ooit (!) kunnen financieren op de kapitaalmarkt of door groeiverassingen in China of Amerika zullen we blijven leven in een wereld van lage verwachtingen en worstelen om de rendementen te halen op beleggingen die we de laatste decennia gewend zijn geweest. Voor vastrentende waarden is dit volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen niet per se slecht nieuws, omdat deze lage verwachtingen er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat er meer dan genoeg spaargeld beschikbaar blijft dat zoekt naar "inkomen" in plaats van koerswinst. Hierdoor zal een stabiele onderstroom in de richting van de obligatiemarkten in stand blijven.